Bestuursrechtelijke vreemdelingen

Een vreemdeling die Nederland moet verlaten en dat niet zelfstandig doet komt terecht in vreemdelingenbewaring. Onze overheid ziet deze maatregel als een ‘ultimum remedium’: het is een laatste middel dat ervoor zorgt dat de vreemdeling beschikbaar blijft voor terugkeer naar het land van herkomst.

Het is de taak van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) om een vreemdeling in een detentiecentra zo goed mogelijk te verzorgen, te ondersteunen bij voorbereiding op de terugkeer en hem beschikbaar te houden voor vertrek uit Nederland. Veldzicht is een onderdeel van DJI.

Vreemdelingen in vreemdelingenbewaring vallen niet onder het strafrecht, maar onder het bestuursrecht, namelijk de Vreemdelingenwet 2000. Deze wet regelt de toegang, toelating, toezicht en uitzetting van vreemdelingen. Het bestuursrechtelijke karakter van de maatregel is terug te zien in de wijze waarop de bewaring wordt uitgevoerd: Intern zo veel mogelijk bewegingsvrijheid, maar wel met oog voor orde en veiligheid.

Een vreemdeling met een psychiatrische stoornis kan vanwege zijn stoornis soms niet verblijven in een detentiecentrum. Voor hem is binnen Veldzicht ruimte op afdeling West 3, 4 en 6. Daar kunnen in totaal 6 patiënten verblijven. De behandeling binnen Veldzicht is gericht op terugkeer naar het detentiecentrum. Een enkeling wordt door Veldzicht begeleid naar het land van herkomst.

Door hun status hebben deze patiënten geen vrijheden buiten de kliniek. Ze mogen dan ook niet op verlof.