Dagprogramma

Het dagprogramma binnen transcultureel centrum Veldzicht heeft een mondiaal karakter. Patiënten leren vaardigheden die bijdragen aan hun persoonlijke ontwikkeling en die toepasbaar zijn in elk willekeurig land.

Door activiteiten aan te bieden in een vaste structuur wordt gebouwd aan een gezond dag- en nachtritme. Dat is een fundamenteel versterkende factor die bijdraagt aan stabiliteit. Het geeft houvast aan de patiënt. Hij ervaart daardoor een zekere mate van rust in het leven van alledag.

Sommige patiënten leren rekenen en lezen. Dat helpt hen maatschappelijke ontwikkelingen in hun land van herkomst te begrijpen en te volgen. De bibliotheek en digitale media zijn belangrijker geworden. Patiënten lezen boeken in hun eigen taal en onderhouden contact met familie via internet. Bij een gezamenlijke filmavond kijken ze films uit het land van herkomst.

Het grote terrein en de vele werkruimtes die Veldzicht rijk is, bieden voldoende werkzaamheden. Patiënten onderhouden de tuin, doen klussen en maken schoon. Maar ook verzorgen ze dieren, repareren fietsen en leren ze algemene vaardigheden die je als werknemer nodig hebt. Al deze activiteiten dragen bij in hun latere leven, ongeacht het land waar ze heen gaan.

Dagbesteding is daarmee een wezenlijk doel in de behandeling in Veldzicht: het helpt patiënten daardoor vaardig en veilig verder.