Is Veldzicht een gevangenis?

24 juli 2017

In Veldzicht is één afdeling die valt onder de wetgeving van een gevangenis. Daar verblijven vreemdelingen uit de penitentiaire inrichting Ter Apel. Dat zijn vreemdelingen die een delict hebben begaan of daarvan verdacht worden, zogeheten Vreemdelingen in strafrecht. In Veldzicht krijgen ze psychiatrische behandeling. Is hun situatie stabiel dan keren ze terug naar penitentiaire inrichting Ter Apel om de detentie uit te zitten of de rechtszitting af te wachten. Kan de patiënt niet terug naar de penitentiaire inrichting, dan zal hij in Veldzicht samen met de Dienst Terugkeer en Vertrek worden voorbereid op een terugkeer naar het land van herkomst.