Is Veldzicht een opvangcentrum voor asielzoekers?

24 juli 2017

Nee. In Veldzicht is plaats voor 36 asielzoekers met psychiatrische problematiek. Zij kunnen tijdelijk voor behandeling worden opgenomen. Als hun situatie is verbeterd, gaan ze terug naar een opvanglocatie van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers.