GGZ Intensieve Zorg patiënten

In de reguliere geestelijke gezondheidszorg verblijven soms patiënten die onvoldoende baat hebben bij een groepsgerichte aanpak. Met hun gedrag verstoren ze het groepsproces en brengen ze de veiligheid van andere patiënten en medewerkers in gevaar. Deze patiënten kunnen tijdelijk in Veldzicht worden opgenomen voor een individuele, intensieve behandeling en begeleiding.

Vaak gaat het om patiënten met stemmingsstoornissen, psychotische problematiek zoals schizofrenie, schizo-affectieve stoornis en drugsgeïnduceerde psychose en patiënten met persoonlijkheidsproblematiek. Soms zijn ze licht verstandelijk beperkt of autistisch met antisociaal, dreigend en gewelddadig gedrag.

De behandeling in Veldzicht richt zich op het verminderen van risico’s voor de patiënt zelf en zijn omgeving. De patiënt wordt gestabiliseerd gedurende meestal drie tot zes maanden. De regie over de behandeling blijft bij de ggz-instelling waar de patiënt vandaan komt. Met een nieuwe behandelstrategie keert de patiënt terug naar de ggz-instelling.

Een GGZ Intensieve Zorg patiënt verblijft op de afdeling West 7 of 8. Hier is in totaal plaats voor 20 patiënten. Wanneer het past binnen de behandeling en het risico aanvaardbaar is gaat deze patiënt op verlof.