Historie

Aan de Ommerschans in Balkbrug werd in 1818 de bedelaarskolonie “Maatschappij van Weldadigheid” opgericht. In 1819 zijn de terreinen van de Ommerschans in beheer gegeven bij deze Maatschappij. De zogenaamde kolonisten kregen in 1845 een eigen kerk aan de Ommerschans, die bij het instituut hoort.

RijksopvoedingsgestichtVier jaar nadat het bedelaarsgesticht werd opgeheven, werd Veldzicht geopend: een rijksopvoedingsgesticht voor jeugdigen. Dat was in 1894. In 1930 is dit rijksopvoedingsgesticht weer gesloten, waarna Veldzicht in 1933 in gebruik werd genomen werd als inrichting voor terbeschikkinggestelden (Rijksasyl voor Psychopathen) ter vervanging van het met ruimtegebrek kampende Rijksasyl in het voormalige Pesthuis in Leiden.

De eerste tbs-kliniek van NederlandVeldzicht was daarmee de eerste tbs-kliniek van Nederland. Dit was een gevolg van de invoering van de Psychopathenwet in 1928. Hierbij werd de maatregel TBR (terbeschikkingstelling van de regering) ingevoerd. De TBR was bedoeld voor “den ontoerekeningsvatbare psychopaath”. Om de regeling uit te kunnen voeren, was een nieuw Rijksasyl nodig waar de terbeschikkinggestelden konden worden opgesloten.

Van opsluiten naar behandelen
Aanvankelijk was er bij TBR nauwelijks sprake van behandeling en stond opsluiting op de voorgrond. Na de oorlog veranderde deze opvatting en kwamen psychiatrische en psychologische behandelingen tot ontwikkeling die geleidelijk werden toegepast in TBR-inrichtingen. Vanaf 1951 kreeg de samenleving te maken met de Beginselenwet. Daarin werden rechten en plichten van gevangenen wettelijk geregeld.

TbsAls reactie op de kritiek die de TBR in de loop der jaren kreeg, werd het begrip TBR in 1988 vervangen door tbs (terbeschikkingstelling). De Psychopathenwetten werden vervangen door de tijdelijke regeling van de rechtspositie van tbs-gestelden.

In 2013 dreigde forensisch psychiatrisch centrum Veldzicht te moeten sluiten door krimp in de tbs-sector. Dit is voorkomen.

Veldzicht is sinds 1 januari 2016 een Centrum voor Transculturele Psychiatrie.