Ankie Broekers-Knol virtueel op werkbezoek bij Veldzicht

23 april 2020

Op 22 april bracht staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, mevrouw Ankie Broekers-Knol een virtueel werkbezoek aan Veldzicht. Het geplande echte bezoek aan Veldzicht kon door de coronacrisis niet doorgaan. Gelukkig was een bezoek via FaceTime een prima alternatief.

De staatssecretaris sprak eerst uitgebreid met directeur Rob van der Plank en met manager behandeling Maaike Philippi. Vervolgens nam het bezoek een kijkje op afdeling West 3. Op deze afdeling verblijven asielzoekers afkomstig uit AZC’s die kampen met psychiatrische problematiek. Sociotherapeut Jan Nouwels sprak met de staatssecretaris over de patiënten, hun bezigheden en de voorzorgsmaatregelen op de afdeling in verband met corona. Ook liet hij haar enkele patiëntenkamers zien.

Daarna was het woord aan afdelingshoofd Jan Reehorst die de staatssecretaris vertelde over het werk van het ambulante team van Veldzicht dat hulp biedt op AZC-locaties in een groot deel van Nederland. Deze vorm van hulpverlening kan door een goede samenwerking met de AZC’s gelukkig doorgang vinden.

Tenslotte sprak de staatssecretaris met maatschappelijk werker Piet de Jong over de repatriëring van strafrechtelijke patiënten (vreemdelingen met tbs en vreemdelingen in strafrecht (VRIS)) naar het land van herkomst.

Ankie Broekers-Knol was zeer geïnteresseerd en vol lof dat in zo’n complexe omgeving, -met veel verschillende juridische titels, complexe patiëntenproblematiek en patiënten met een andere migratieachtergrond – zoveel creativiteit, flexibiliteit, inzet en enthousiasme werd getoond. Om ook deze patiënten vaardig en veilig verder te blijven helpen onder moeilijke omstandigheden.