Bericht Veldzicht over incident op vrijdag 14 augustus 2020

18 augustus 2020

Op vrijdagmiddag 14 augustus 2020 vond in Centrum voor Transculturele Psychiatrie Veldzicht een ernstig incident plaats waarbij een medewerker van onze kliniek gewond is geraakt. Hij is door een patiënt belaagd en gestoken met een gebruiksvoorwerp. De medewerker is voor controle naar het ziekenhuis in Zwolle gebracht. Hij kon na behandeling weer naar huis om verder te herstellen.

Het incident heeft grote indruk gemaakt op medewerkers en patiënten van Veldzicht. Onze aandacht gaat op dit moment uit naar het welzijn van alle betrokkenen. Passende begeleiding en zorg zijn voorhanden. De patiënt die het incident veroorzaakte verblijft momenteel in afzondering. Tegen hem zal aangifte worden gedaan bij de politie.

Het incident deed zich voor op een afdeling waar patiënten met de status Vreemdeling in de strafrechtsketen (VRIS) verblijven. Dit zijn mensen die in detentie (een penitentiaire inrichting) zijn geplaatst vanwege het vermoeden of het plegen van een misdrijf en bij wie psychiatrische problematiek is vastgesteld. Ze kunnen dan voor behandeling tijdelijk in CTP Veldzicht worden geplaatst. Wanneer een patiënt stabiel is, kan hij terugkeren naar de penitentiaire inrichting om zijn gevangenisstraf verder uit te zitten.