Bouwactiviteiten bij Veldzicht

13 juli 2020

Vanaf 16 juli 2020 ligt bij de gemeente Hardenberg voor de periode van zes weken het ontwerpbesluit voor een omgevingsvergunning (V2019-1054-01) van Veldzicht ter inzage. Graag lichten wij dit bouwproject toe.

Voor alle duidelijkheid: Het gaat hier om meerjarige bouwactiviteiten, die wij uitvoeren in het kader van onze transitie van forensisch psychiatrisch centrum naar een centrum voor transculturele psychiatrie. Dit verandertraject is in 2015 van start gegaan. Het project staat los van het, vorig jaar, ontwikkelde nieuwbouwplan voor de huisvesting van patiënten naast Huize Erica. In mei 2020 werd besloten dat de uitvoering van dat nieuwbouwproject niet doorgaat.

Verbouw en nieuwbouw binnen de omheining
De omgevingsvergunning die, conform procedure, de komende zes weken ter inzage bij de gemeente ligt is nodig om gebouwelijke en technische wijzigingen binnen de omheining van Veldzicht te realiseren. De wijzigingen vinden plaats tussen ruwweg het hoofdgebouw en het magazijn aan het einde van de Essenlaan en zijn nodig voor het verbeteren van de patiëntenzorg en om te voldoen aan veranderende veiligheidseisen.

Op het terrein staat een gebouw waar we nu dagbesteding aanbieden. Dit bestaande gebouw voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd en daarom willen we deze vervangen.

Het ziekenvervoer naar onze kliniek behoeft verbetering. De aanvoer van nieuwe patiënten door de Dienst Vervoer en Ondersteuning en andere ketenpartners verloopt nu tijdelijk via het hoofdgebouw. Dat is een onwenselijke situatie. De aanvoer kost veel tijd en is onnodig complex. Om dit proces te verbeteren willen we een nieuw toegangsgebouw bouwen naast het magazijn. Nieuwe patiënten kunnen dan weer via de Essenlaan naar CTP Veldzicht worden gebracht. De nieuwe situatie is vergelijkbaar met de situatie vóór 2015.

Tot slot willen we een nieuwe milieustraat inrichten, waar afval van CTP Veldzicht efficiënter kan worden verwerkt.

Landelijke karakter blijft behouden
CTP Veldzicht is een prachtige plek in het Overijsselse landschap. Hoewel omgeven door hekken heeft het complex van binnen een vriendelijk en prettig karakter. Voor medewerkers staan veiligheid en het leveren van hoogwaardige patiëntenzorg voorop. Werken en verblijven in deze parkachtige omgeving heeft op veel patiënten een helende werking. Ons streven is dan ook om het landelijke karakter te behouden.

De inrichting van het terrein is door de jaren heen flink gegroeid, waardoor de samenhang van gebouwen en de buitenruimte is verminderd. Het doel is om dit terrein meer te structureren en opnieuw samenhangend te maken. Door heldere structuren en specifieke invulling van de buitenruimte zal het terrein overzichtelijker worden. Daarmee draagt het direct bij aan betere patiëntenzorg en veiligheid.