Voorlopig geen bezoek mogelijk aan Veldzicht

13 maart 2020

In Veldzicht wordt geen bezoek ontvangen tot en met 28 april 2020

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) treft extra maatregelen om de verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. De maatregelen hebben als doel het aantal contacten met de buitenwereld te beperken. Zo kunnen we het risico op besmetting met het coronavirus kleiner maken.

Bezoek en verlof
Vanaf nu is het voor justitiabelen niet meer mogelijk om bezoekers te ontvangen in deze justitiële inrichting. Dit om het risico van verspreiding van het virus zo veel mogelijk te voorkomen. Alleen bezoek dat noodzakelijk is in het kader van de rechtsgang, zoals een advocaat (en welke niet met bijvoorbeeld digitale hulpmiddelen kan plaatsvinden) kan doorgaan. Jongeren in een Justitiële Jeugdinrichting mogen ook geen bezoek ontvangen van hun ouders of wettelijk verzorgers tot in ieder geval 28 april.

De maatregel zal in ieder geval tot 28 april 2020 duren.

We begrijpen goed dat de genomen maatregel voor teleurstelling bij justitiabelen en bezoekers kan zorgen, maar hopen hiermee de impact van het coronavirus op onze organisatie te beperken.

Meer over de maatregelen leest u op de website van DJI.