Programma open dag zaterdag 21 mei

15 april 2022

Centrum voor Transculturele Psychiatrie Veldzicht houdt zaterdag 21 mei een open dag voor bewoners van Balkbrug. Inwoners van het dorp worden dan rondgeleid in de kliniek en bijgepraat over de diverse doelgroepen die in de kliniek verblijven, de behandelingen die worden gegeven en de bestaande uitbreidingsplannen.

Een rondleiding door het hoofdgebouw is alleen mogelijk voor inwoners van Balkbrug. die zich vooraf hebben aangemeld. Die aanmeldtermijn is verstreken. De mensen die zich hebben aangemeld hebben inmiddels allemaal een officiële uitnodiging ontvangen. Wij kunnen helaas geen andere mensen meer toelaten in ons centrum op zaterdag 21 mei.

Het voorterrein en het programma in Huize de Beuk is wel voor iedereen vrij toegankelijk.

Maximaal 210 inwoners van Balkbrug konden zich aanmelden voor een rondleiding in het hoofdgebouw. Daarnaast zijn er activiteiten op het voorterrein van de kliniek en in Huize de Beuk vertellen medewerkers over de patiëntenzorg die ze leveren.

Maaike Philippi, manager behandeling over de open dag: “We willen heel graag de band met de lokale gemeenschap aanhalen en verstevigen. Een open dag kan daar zeker een mooie bijdrage aan leveren. Iedereen in Balkbrug kent Veldzicht, maar dan vooral van de buitenzijde. We hebben de open dag georganiseerd samen met Plaatselijk Belang Balkbrug en enkele medewerkers die woonachtig zijn in Balkbrug. We hopen dan ook dat de activiteiten goed aansluiten bij de behoefte van dorpsbewoners. Doel is om mensen uit het dorp de kans te geven eens binnen de hekken rond te kijken. Zodat ze zich een goed beeld kunnen vormen van het werken en behandeld worden in onze kliniek.”

Op zaterdag 21 mei worden tussen 09.00 en 17.00 uur in totaal veertien groepen van maximaal vijftien volwassen personen rondgeleid door twee medewerkers van Veldzicht. De rondleiding start in Huize Erica, direct naast Veldzicht. De dorpsbewoners die zich vooraf hebben aangemeld voor de rondleiding worden hier verwelkomd door een directielid van Veldzicht en krijgen onder het genot van koffie/thee en een lekkernij alvast de nodige informatie over de kliniek.

Een rondleiding door Veldzicht is slechts mogelijk voor 210 personen. Onder andere vanuit veiligheidsoverwegingen, maar ook omdat het reguliere programma voor de patiënten die dag zoveel mogelijk (ongestoord) moet kunnen doorgaan. Om toch zoveel mogelijk dorpsbewoners van Balkbrug de kans te geven zich te laten informeren over Veldzicht zijn er op zaterdag 21 mei ook activiteiten op het voorterrein en bij Huize de Beuk aan de Ommerweg 5 waarvoor geen aanmelding noodzakelijk is.

Medewerkers vertellen in Huize de Beuk
Huize de Beuk, tegenover de supermarkt, is vrij toegankelijk tijdens de open dag. Medewerkers van Veldzicht vertellen daar de hele dag door over hun dagelijkse praktijk, het behandelen van patiënten met complexe ziektebeelden. Dit belooft een zeer interessant onderdeel van de open dag te worden. Huize de Beuk is open vanaf 10.00 uur tot en met 15.00 uur. De casusbesprekingen starten om 11.00, 12.00, 13.00 en 14.00 uur en duren 45 minuten per keer. De ruimte is beperkt dus wees op tijd.

Overige activiteiten
Op het voorterrein van Veldzicht komt een tent te staan waar belangstellenden zich kunnen laten informeren over de verschillende bouw- en uitbreidingsplannen die de kliniek heeft. Hier wordt koffie en thee geschonken, lekkernijen geserveerd en er komt een verkoopkraam te staan. Hier zijn spullen verkrijgbaar die tijdens de arbeidstherapie gemaakt zijn door patiënten. De tent is open vanaf 10.00 uur tot 16.30 uur.