Informatieavonden over onderzoek nieuwbouw bij CTP Veldzicht

20 juni 2019

Centrum voor Transculturele Psychiatrie Veldzicht gaat mogelijk uitbreiden. De kliniek heeft vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid de vraag gekregen of het behandeling en begeleiding kan bieden aan twintig ongedocumenteerde vreemdelingen die kampen met psychiatrische problemen.

Om de twintig extra plekken te kunnen realiseren is nieuwbouw buiten de hekken nodig. De kliniek is momenteel aan het onderzoeken of die uitbreiding haalbaar is. De directie van Veldzicht hecht aan de goede verstandhouding die er al vele jaren is met de lokale bevolking en wil daarom bewoners van Balkbrug goed informeren over en ze betrekken bij de eventuele uitbreiding. Waar de nieuwbouw precies komt, is onderdeel van het onderzoek.

Op donderdag 11 en dinsdag 16 juli organiseert Veldzicht voor de bewoners van Balkbrug informatieavonden in het MFC ’t Trefpunt. De avond begint om 19:30 uur en eindigt rond 21:00 uur. U bent van harte welkom om te komen. De zaal heeft een maximum capaciteit van 150 mensen.

Meer informatie op Beschermde Woonvoorziening Veldzicht.