Locatie mogelijke uitbreiding Veldzicht bekend

29 november 2019

Het locatieonderzoek voor de mogelijke nieuwbouw van een Beschermde Woonvoorziening Veldzicht (BWV) is afgerond. Bedoeling is dat de nieuw te realiseren woonvoorziening, voor maximaal twintig ongedocumenteerde vreemdelingen die kampen met psychiatrische problemen, een plek krijgt op het grasveld ten westen van Huize Erica, direct naast de bestaande kliniek.

Nieuwbouwlocatie bij kliniek Veldzicht

De locatie bij Huize Erica heeft de sterke voorkeur van vier mogelijke locaties. Op deze plek kan het beste rekening gehouden worden met de wensen vanuit de plaatselijke bevolking en de veiligheidsaspecten. Zo ligt deze beoogde locatie voor de Beschermde Woonvoorziening Veldzicht pal naast de kliniek. Dit betekent dat medewerkers van Veldzicht vanuit meerdere gebouwen letterlijk zicht hebben op de locatie en zowel overdag als ’s nachts snel ter plaatse kunnen zijn wanneer dat nodig is.

De plannen voor de mogelijke uitbreiding van Centrum voor Transculturele Psychiatrie (CTP) Veldzicht zijn vrijdag 29 november kenbaar gemaakt aan diverse belanghebbenden, zoals direct omwonenden van de Essenlaan, bewoners van de Ommerschans, Plaatselijk Belang Balkbrug, Plaatselijk Belang Witharen en Plaatselijk Belang Vinkenbuurt. Ook de klankbordgroep is geïnformeerd. De klankbordgroep bestaat uit vertegenwoordigers van diverse groepen uit Balkbrug en omgeving. Zoals de Coalitie Balkbrug 2025, Plaatselijk Belang, gemeente Hardenberg, scholen en kerken,

Omwonenden geïnformeerd
De bewoners en belangenorganisaties waren uitgenodigd in Veldzicht en zijn door de directie en vertegenwoordigers van de kliniek als eerste bijgepraat over de meest geschikte locatie voor de Beschermde Woonvoorziening Veldzicht. De uitkomsten van het locatieonderzoek zijn met hen gedeeld en ze zijn geïnformeerd over de verder te nemen stappen.

De beoogde nieuwbouwlocatie komt op het terrein dat nu al eigendom is van Veldzicht. Het al bestaande cameratoezicht voor het gehele complex registreert ook het gebied dat bedoeld is voor de Beschermde Woonvoorziening Veldzicht. Zo nodig kunnen extra camera’s geplaatst worden.

Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen
De ongedocumenteerde vreemdelingen voor wie behandeling in Veldzicht nodig is, zijn afkomstig uit één van de vijf Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen (LVV’s). In Groningen, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Eindhoven worden mensen begeleid in een pilot LVV. LVV’s zijn een uiterste oplossing voor vreemdelingen die geen recht hebben op verblijf of rijksopvang en om uiteenlopende redenen vaak al jaren illegaal in Nederland verblijven. In de LVV’s wordt deze doelgroep begeleid naar een bestendige oplossing. Betrokken vreemdelingen moeten meewerken aan die begeleiding. Bestendige oplossingen kunnen zijn terugkeer, legalisering van verblijf of doormigratie.

De LVV-bewoners die in de toekomst een plek krijgen in de Beschermde Woonvoorziening Veldzicht kampen met psychiatrische problematiek waarvoor ze behandeld moeten worden. Omdat CTP Veldzicht zich de laatste jaren heeft ontwikkeld als dé specialist op het gebied van behandeling en begeleiding van psychiatrische patiënten met een niet-westerse achtergrond, is de kliniek door het ministerie van Justitie en Veiligheid gevraagd om ongedocumenteerde vreemdelingen te stabiliseren, behandelen en terug te plaatsen naar een LVV-locatie of invulling te geven aan de repatriëring.

De bewoners van de Beschermde Woonvoorziening Veldzicht krijgen een dagprogramma. Een deel van de dagbesteding zal zich afspelen op de Veldzichthoeve, dat al jarenlang onderdeel is van de kliniek. De bewoners hebben ook de mogelijkheid om naar het dorp Balkbrug te gaan, bijvoorbeeld om boodschappen te doen, te sporten of om een wandeling te maken. Wanneer een bewoner zich niet aan de afspraken houdt of een risico vormt voor de veiligheid, kan hij of zij worden teruggeplaatst binnen de kliniek.

De doelgroep van ongedocumenteerde vreemdelingen met psychiatrische problematiek is overigens niet nieuw voor Veldzicht. Op dit moment is er al plek voor tien van deze personen. Dit is mede de reden dat Veldzicht gevraagd is om extra plekken voor deze doelgroep te realiseren.

Klankbordgroep
De directie van Veldzicht is zich bewust van de gevoelens die leven in het dorp over de komst van de voorziening voor maximaal twintig ongedocumenteerde vreemdelingen. Afgelopen zomer zijn twee voorlichtingsavonden gehouden om bewoners nader te informeren over de plannen. Bovendien is een klankbordgroep geformeerd waarin diverse organisaties – waaronder bewoners – van Balkbrug zijn vertegenwoordigd. Omdat Veldzicht hecht aan een goede en open relatie met de omgeving worden de diverse belanghebbenden nauw betrokken bij alle nog te nemen stappen.

Naar aanleiding van de twee voorlichtingsavonden voor bewoners, die afgelopen zomer zijn gehouden, heeft CTP Veldzicht in juli een telefonisch meldpunt in het leven geroepen. Dit nummer (088 07 430 75) kan zeven dagen per week, 24 uur per dag gebeld worden door bewoners om ongewenste situaties te melden waarbij (mogelijk) patiënten van Veldzicht betrokken zijn. Een klein deel van de patiënten van Veldzicht, die verder zijn in hun behandeling, komen immers buiten de hekken van de kliniek.

Bekijk de nieuwbouwlocatie op Google Maps

Informatieblad nieuwbouw ongedocumenteerden

Bezoek onze projectpagina