Nieuwe film: maak kennis met CTP Veldzicht

7 november 2018

Centrum voor Transculturele Psychiatrie (CTP) Veldzicht heeft een bedrijfsfilm. Veldzicht behandelt mensen met complexe psychiatrische problemen door middel van een transculturele aanpak. Het gaat vaak om mensen met een niet-westerse achtergrond en een andere nationaliteit dan de Nederlandse.

In deze film vertellen onze collega’s Yvonne, Leonie, William en Noura over de patiënten die bij Veldzicht verblijven, de transculturele aanpak en wat dat betekent voor hun dagelijks werk. En dat die transculturele aanpak belangrijk is voor de veiligheid van onze maatschappij en de patiënten zelf, zodat zij vaardig en veilig kunnen terugkeren in de samenleving.

CTP Veldzicht is een onderdeel van de Dienst Justitiële Inrichtingen van het ministerie van Justitie en Veiligheid.