Veldzicht stelt meldpunt in voor inwoners Balkbrug

22 juli 2019

Centrum voor Transculturele Psychiatrie Veldzicht stelt op verzoek van inwoners van Balkbrug een telefonisch meldpunt in. Daar kunnen mensen naar toe bellen wanneer er sprake is van ongewenste situaties in het dorp waarbij (mogelijk) patiënten van Veldzicht zijn betrokken.

In Veldzicht en nevenlocatie Huize de Beuk verblijven in totaal 172 psychiatrische patiënten. Veelal van niet-westerse origine. Een klein deel van hen – die verder zijn in hun behandeling – komt regelmatig in het dorp. Ze werken overdag soms op de Veldzichthoeve en keren daarna terug naar Huize de Beuk of de kliniek. Ze doen boodschappen in het dorp, bezoeken een kerk of sportvereniging. Ook wandelen en fietsen ze rond in de buurt.

Veldzicht hield vorige week twee informatieavonden om buurtbewoners bij te praten over een onderzoek naar uitbreiding. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft Veldzicht gevraagd om 20 ongedocumenteerde vreemdelingen extra op te nemen. Veldzicht onderzoekt nu of het haalbaar is om een woonvoorziening buiten de kliniek te realiseren.

Tijdens de informatieavonden werd duidelijk dat Veldzicht onvoldoende zicht heeft op eventuele overlast door patiënten. ,,Veel van onze buitenlandse patiënten zijn de Nederlandse taal niet machtig. Dat geeft soms verwarrende situaties voor bewoners, bijvoorbeeld in de supermarkt. Als we worden gebeld, gaat een van onze therapeuten kijken wat er aan de hand is en zoekt hij een oplossing. In veel gevallen is dat voldoende,” aldus Hans-Reinder Menkveld, plaatsvervangend directeur van Veldzicht.

Veldzicht erkende tijdens de informatieavonden dat het geen zicht heeft op het aantal en soort voorvallen met patiënten. Dit werd niet systematisch bijgehouden. Menkveld: ,,Een gemiste kans. We willen iets kunnen zeggen over de feitelijke mate van overlast. Dat zijn we naar de samenleving toe verplicht. Veldzicht en Balkbrug zijn al 125 jaar nauw verbonden en dat willen we graag zo houden. Het mag niet zo zijn dat inwoners zich onveilig voelen vanwege onze patiënten. Daarbij hebben we de bewoners van Balkbrug ook nodig om patiënten een zo normaal mogelijk leven te laten leiden. We werken samen aan een veilige woonomgeving: Veldzicht door het behandelen van patiënten en de inwoners van Balkbrug door het melden van ongewenste situaties”, aldus Menkveld.

Bent u inwoner van Balkbrug en wilt u onwenselijke situaties met (mogelijk) een patiënt van Veldzicht melden? Neem dan contact op met Huize de Beuk via telefoonnummer 088 – 074 30 75. Dit nummer is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.