Ongedocumenteerden

Een ongedocumenteerde patiënt heeft geen verblijfsvergunning. Hij wordt ook wel illegaal genoemd. Zijn verblijfsvergunning is verlopen of hij is een uitgeprocedeerde asielzoeker.

Soms is hij slachtoffer van mensenhandel en durft hij geen aangifte te doen. Of is hij staatloos geworden omdat zijn land is opgehouden te bestaan. Deze groep patiënten in Veldzicht is divers. Het zijn mensen met weinig tot geen kans op asiel in Nederland en bij hen zijn (vermoedens van) psychiatrische problematiek.

Net als asielzoekers hebben ongedocumenteerden een verhoogde kans op psychiatrische problematiek. De onzekerheid over het verblijf in Nederland, de huisvesting en de beperkte rechten veroorzaken veel stress. De meest voorkomende aandoeningen vanuit de psychiatrische problematiek zijn: PTSS (post traumatische stress syndroom), depressie, verwardheid en suicidaliteit. Soms in combinatie met een psychiatrische stoornis of persoonlijkheidsstoornis.

Via het Medisch Opvangproject Ongedocumenteerden en de GGD in Rotterdam kunnen ongedocumenteerden met psychiatrische problematiek een verwijzing krijgen voor een behandeling in Veldzicht. Dit kan op vrijwillige basis of onvrijwillig met een crisismaatregel of een zorgmachtiging. Ongedocumenteerde patiënten worden begeleid naar een duurzame oplossing. Een van die oplossingen kan zijn repatriëring naar het land van herkomst.