Vreemdelingen met tbs

Deze patiënten zijn opgenomen in het kader van een terbeschikkingstelling (tbs). Dat wil zeggen, ze hebben een delict begaan en zijn hiervoor vanwege het lijden aan een psychische stoornis, verminderd of volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard. Daarbij is een risico op herhaling van delictgedrag. Deze patiënten raakten door het delict hun verblijfsstatus in Nederland kwijt.

Dat maakt de situatie complex omdat ze daardoor de tbs-behandeling niet kunnen afronden. Daarvoor is het namelijk van belang dat deze patiënten resocialiseren in de Nederlandse samenleving. Veldzicht behandelt deze mensen en bereid ze aan het eind van hun behandeling voor op terugkeer naar het land van herkomst.

Veldzicht heeft jarenlange ervaring met het repatriëren van vreemdelingen met tbs. We hebben een groot internationaal netwerk aan hulpverleners. Onze maatschappelijk werkers zijn nauw betrokken bij een terugkeer. De patiënt wordt in zijn land van herkomst overgedragen aan een zorginstantie of aan familie.

Op de afdelingen Parterre en Noord is plaats voor 30 vreemdelingen met tbs. Door hun status mogen ze zich niet vrij in de Nederlandse maatschappij bewegen. Ze praktiseren dan ook geen verlof en komen niet buiten de beveiligde ring van Veldzicht.

Meer weten over de maatregel terbeschikkingstelling (tbs)?TBS Nederland is een initiatief van de forensisch psychiatrische centra en klinieken in Nederland. Op de site vindt u informatie over terbeschikkingstelling en de wijze waarop de behandeling en veiligheid binnen de tbs-maatregel wordt vormgeven.