Opleidingen en stages

Stagelopen binnen Veldzicht?

Wil jij ervaring opdoen binnen de wereld van transculturele psychiatrie? Kun jij je inleven in mensen met een psychische stoornis en een ander land van herkomst? Veldzicht heeft zowel gesloten als open afdelingen en heeft een behandelvriendelijke omgeving met diverse faciliteiten.

We werken samen met ketenpartners binnen justitie, zoals de Immigratie- en Naturalisatiedienst, de Dienst Justitiële Inrichtingen en de Dienst Terugkeer & Vertrek. Daarnaast met ggz-instellingen, gemeenten, het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers en andere zorgaanbieders. Onze contacten over de hele wereld geven patiënten een optimale aansluiting op vervolglocaties- en instellingen. Zowel binnen als buiten Nederland. Kortom, een dynamische werkomgeving die volop in ontwikkeling is en veel mogelijkheden biedt voor studenten.

Interesse?Neem contact op met de afdeling personeelszaken voor informatie over de actuele opleidings- en stageplaatsen binnen Veldzicht. Dit kan via het centrale telefoonnummer 088 – 074 28 00.