Over CTP Veldzicht

Ons doel is om mensen die verblijven in Veldzicht zoveel mogelijk vaardig en veilig verder te helpen. Op weg naar een passende plek in de Nederlandse samenleving of in het land van herkomst.

Dat doen wij vanuit vier kernwaarden:

  • Geïnteresseerd
  • Gelijkwaardig
  • Professioneel
  • Persoonlijk

Onze medewerkers weten hoe belangrijk begeleiding is voor een succesvol behandelproces. Ze gaan respectvol om met patiënten vanuit de grondhouding dat alle mensen gelijkwaardig zijn.

Een professionele houding betekent bij ons:

  • voorspelbaar handelen
  • motiveren en stimuleren van de patiënt
  • helder communiceren
  • positieve bekrachtigen van gewenst gedrag
  • actief negeren van ongewenst gedrag
  • een voorbeeld zijn

Wij willen uitgroeien tot een gezichtsbepalende en hooggekwalificeerde kliniek binnen het Nederlandse zorglandschap. Ons specialisme? Transculturele psychiatrie en veiligheid.

De directie van CTP Veldzicht bestaat uit Hanny van Geffen (algemeen directeur).

Centrum voor Transculturele Psychiatrie Veldzicht is een onderdeel van de Dienst Justitiële Inrichtingen van het ministerie van en Justitie en Veiligheid.

Centrum voor Transculturele Psychiatrie Veldzicht was tot 1 januari 2016 een forensisch psychiatrisch centrum (FPC), ofwel tbs-kliniek.