Overige forensische zorg patiënten

Na het plegen van een delict en vonnis van een rechter wordt een veroordeelde soms geplaatst in een reguliere psychiatrische inrichting. Als blijkt dat deze forensische patiënt daar niet te handhaven is, wordt hij in Veldzicht geplaatst.

Kenmerkend voor de afdeling Overige Forensische Zorg is de veelheid aan forensische zorgtitels die de psychiatrische patiënten kunnen hebben. Onze behandeling is in het bijzonder gericht op het verminderen van delictgevaar en het behandelen van de psychiatrische stoornis.

Veel van deze patiënten op deze afdeling missen vaardigheden en kennen persoonlijkheidsproblematiek. Ook is vaak sprake van verslavings- en borderlineproblematiek. Soms in combinatie met een antisociale stoornis. Veldzicht werkt in de behandeling van deze patiënten nauw samen met de Reclassering en Transfore.

Op afdeling West 5 en 5a is ruimte voor 12 patiënten. Sommige patiënten gaan op verlof. Het streven in de behandeling is dat deze patiënten uiteindelijk resocialiseren binnen de Nederlandse maatschappij of terugkeren naar de instelling waar ze vandaan kwamen.