Privacy statement

PRIVACYVERKLARING CTP Veldzicht

Om u aan te melden voor een rondleiding op zaterdag 21 mei in het Centrum voor Transculturele Psychiatrie Veldzicht vragen we u om enkele persoonsgegevens. In deze privacyvoorwaarden leggen wij u uit waarom wij deze gegevens nodig hebben en wat wij met uw gegevens doen.

 

Doel

Om mensen toegang te kunnen geven tot onze justitiële kliniek moeten wij te allen tijde weten wie er zich in ons pand bevindt. Om die reden vragen wij uw persoonsgegevens (voornaam, achternaam, geboortedatum) en controleren wij op zaterdag 21 mei voor u bij onze kliniek naar binnen mag of de opgegeven persoonsgegevens kloppen met de gegevens in uw identiteitsbewijs.

 

Identiteit

Op zaterdag 21 mei 2022 moet u zich voorafgaande aan de rondleiding identificeren bij een medewerker van Veldzicht. Wij vragen vooraf het nummer en soort legitimatie aan u om dit proces op zaterdag 21 mei 2022 te kunnen versnellen.

 

Inwoners Balkbrug

De rondleiding op 21 mei 2022 is alleen bedoeld voor inwoners van het dorp Balkbrug. Wij vinden het belangrijk dat onze buurtgenoten weten wat wij doen en welke belangrijke taak wij vervullen in de Nederlandse samenleving. Omdat de ruimte in onze kliniek beperkt is en wij uit veiligheidsredenen ons pand maar beperkt kunnen openen voor publiek kiezen wij deze keer ervoor om alleen inwoners van Balkburg toe te laten tot de kliniek. Om u als inwoner een officiële uitnodiging te kunnen sturen via de post, vragen wij uw adresgegevens (straat, huisnummer en postcode). 

 

Bevestiging aanmelding en evaluatieformulier

Om uw aanmelding direct te kunnen bevestigen, vragen wij uw e-mailadres. Dat is voor u de bevestiging dat de aanmelding goed is verlopen. Uw e-mailadres gebruiken wij ook om u na 21 mei eenmalig een bericht te sturen met een evaluatieformulier. Wij vragen u die in te vullen en aan ons terug te sturen.

 

Na zaterdag 21 mei 2022 hebben wij uw gegevens niet langer nodig. Wij zullen deze dan ook verwijderen uit onze systemen. Wij geven onszelf daarvoor de tijd tot 1 juni 2022.

 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Heeft u vragen over deze privacyvoorwaarden dan kunt u hierover contact opnemen met de afdeling Communicatie via het algemene nummer van CTP Veldzicht, 088 – 074 28 00.

 

1) Inleiding

 • Deze verklaring beschrijft het beleid van CTP Veldzicht, onderdeel van de Dienst Justitiële Inrichtingen van het ministerie van Justitie en Veiligheid (KvK 27378768) op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens.
 • CTP Veldzicht biedt onder andere via haar websites verschillende diensten aan, zoals de mogelijkheid contact op te nemen. Daarbij verwerkt CTP Veldzicht ook privacygevoelige informatie (persoonsgegevens). CTP Veldzicht werkt daarbij in een aantal gevallen samen met andere bedrijven en instellingen, zoals Impress.
 • CTP Veldzicht gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. CTP Veldzicht houdt zich daarbij aan de toepasselijke privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en het Uitvoeringsbesluit.

2) Contact met CTP Veldzicht

Als u naar aanleiding van deze verklaring contact met CTP Veldzicht wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

Telefonisch: 088 – 074 28 00 (maandag  tot en met vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur)

Mail: info@ctpveldzicht.nl

Website: via het contactformulier op www.ctpveldzicht.nl

Post: Postbus 20, 7707 ZG Balkbrug

3) Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze diensten en website(s) kunt u persoonsgegevens invoeren en laat u anderszins bepaalde gegevens achter. CTP Veldzicht verwerkt niet altijd alle ingevoerde of achtergelaten gegevens. De gegevens die CTP Veldzicht verwerkt zijn afhankelijk van het type dienst dat u afneemt en de functionaliteiten op onze website(s) die u gebruikt. CTP Veldzicht verwerkt bijvoorbeeld alleen uw mailadres indien u via de website een bericht verstuurd aan CTP Veldzicht.

4) Persoonsgegevens

Afhankelijk van de diensten die CTP Veldzicht aanbiedt, kan CTP Veldzicht de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 1. naam
 2. adresgegevens
 3. telefoonnummer
 4. e-mailadres
 5. functie/beroep
 6. geboortedatum
 7. gebruikersnaam
 8. geslacht
 9. technische meetgegevens van apparatuur zoals een IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en uw surfgedrag op onze website(s)
 10. overig

5) Doeleinden

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van de diensten of functionaliteiten die u gebruikt):