Tbs intensive care patiënten

Een patiënt die op de tbs intensive care unit verblijft, is veroordeeld tot de maatregel terbeschikkingstelling (tbs). Behandeling van deze patiënt op een reguliere tbs-afdeling is niet mogelijk vanwege zijn problematiek.

Vaak heeft de patiënt onvoldoende profijt van een groepsgerichte aanpak en ontwricht hij met zijn gedrag het groepsproces. Dat belemmert andere patiënten en zijn eigen behandeling. In die situaties zijn er grote risico’s voor het welzijn en de veiligheid van de persoon zelf en zijn omgeving.

Het gaat om patiënten met psychotische problematiek zoals schizofrenie, schizoaffectieve stoornis en drugs-geïnduceerde psychose, patiënten met persoonlijkheidsproblematiek, patiënten die licht verstandelijk beperkt zijn en patiënten met een autistische stoornis. Veldzicht neemt zowel mannen als vrouwen op op deze afdeling.

Onze intensive care units A en B en afdeling Zuid 1 bieden plaats aan 18 patiënten die meer baat hebben bij een individuele behandeling. De aanpak richt zich op afname van de directe gevaarlijkheid, stabilisatie en toewerken naar functioneren in een normaal regime binnen een tbs-kliniek.

Enkele patiënten blijven voor langere tijd omdat ze extreem vlucht- en beheersgevaarlijk zijn. Een paar patiënten van de tbs intensive care unit gaan op verlof met begeleiding en komen dus ook buiten de beveiligde ring van Veldzicht.

Meer weten over de maatregel terbeschikkingstelling (tbs)?TBS Nederland is een initiatief van de forensisch psychiatrische centra en klinieken in Nederland. Op de site vindt u informatie over terbeschikkingstelling en de wijze waarop de behandeling en veiligheid binnen de tbs-maatregel wordt vormgeven.