Transcultureel FACT-team

Het Transcultureel FACT-team Veldzicht biedt ambulante zorg. Door middel van ondersteuning, begeleiding en behandeling aan psychiatrische patiënten met een vreemdelingenstatus (met of zonder strafrechtelijke titel), asielzoekers en ongedocumenteerden waarbij mogelijk sprake is van psychiatrische problematiek.

Ons team biedt hulp aan psychiatrisch patiënten en instellingen waar patiënten verblijven. Door vroegtijdige hulp op de eigen locatie willen wij voorkomen dat mensen met psychiatrische problemen in Veldzicht moeten worden opgenomen. Daarnaast bieden wij nazorg aan patiënten die tijdelijk in Veldzicht verbleven bij hun terugkeer naar de samenleving of verwijzende instantie.

ContactgegevensKantoor Huize de Beuk
Ommerweg 5
7707 AT Balkbrug

Het Transcultureel FACT-team Veldzicht is 24/7 bereikbaar via telefoonnummer 0880 – 74 30 75. Ook voor spoedoverleg.