Transcultureel FACT-team

Het Transcultureel FACT-team Veldzicht biedt ambulante zorg. Door middel van ondersteuning, begeleiding en behandeling aan psychiatrische patiënten met een vreemdelingenstatus (met of zonder strafrechtelijke titel), asielzoekers en ongedocumenteerden waarbij mogelijk sprake is van psychiatrische problematiek.

Ons team biedt hulp aan psychiatrisch patiënten en instellingen waar patiënten verblijven. Door vroegtijdige hulp op de eigen locatie willen wij voorkomen dat mensen met psychiatrische problemen in Veldzicht moeten worden opgenomen. Daarnaast bieden wij nazorg aan patiënten die tijdelijk in Veldzicht verbleven bij hun terugkeer naar de samenleving of verwijzende instantie.

ContactgegevensKantoor Huize Erica
Veldzichtlaan 1
7707 BC Balkbrug

Het Transcultureel FACT-team Veldzicht is bereikbaar via telefoonnummer 06 – 25660259 op werkdag van 8.30 uur tot en met 17.00 uur. Ook voor spoedoverleg.

Informatie voor medewerkers werkzaam op de locaties van de GezondheidsZorg Asielzoekers
Alle informatie over het aanmelden van patiënten voor het Transcultureel FACT-team van Centrum voor Transculturele Psychiatrie Veldzicht leest u in de aanmeldprocedure. Voor het aanmelden kun u dit aanmeldformulier gebruiken.