Voorvalregistratie

Veldzicht streeft naar meer openheid en transparantie over activiteiten in de kliniek en over patiënten van de kliniek. Wij doen dit om meer inzicht te geven en begrip te krijgen voor de moeilijke taak die onze medewerkers hebben. Zij brengen dagelijks, soms onder moeilijke omstandigheden, onze patiënten vaardig en veilig verder.

Na overleg met inwoners van Balkbrug hebben wij besloten voorvallen die zich voor doen in het dorp en de regio Balkbrug met (vermoedelijk) patiënten van Veldzicht te melden op onze website. Bent u als buurtbewoner getuige van een voorval met een patiënt en wilt u daar melding van maken, uw onvrede of zorgen over uiten, bel ons dan. Dit kan 24/7 via ons telefonisch meldpunt op Huize de Beuk 088 – 074 30 75.

In noodsituaties belt u altijd 112.

Dit overzicht wordt periodiek geactualiseerd.

April 2021
Een patiënt loopt de lokale supermarkt binnen zonder mondkapje en winkelwagen. Een medewerker van de supermarkt belt hierop met Huize de Beuk. Patiënt is aangesproken en de coronaregels van de winkel uitgelegd.

April 2021
Twee patiënten van Veldzicht verlaten de plaatselijke supermarkt via de achterzijde. Een medewerker van Veldzicht belt hierop de politie. De politie belt de beveiliging van Veldzicht. De patiënten worden door de politie en de beveiliging van Veldzicht weer naar Veldzicht gebracht. Het betrof hier geen forensische patiënten maar asielzoekers die verbleven in een afdeling binnen Veldzicht.

Maart 2021
Een bewoner uit Balkbrug belt en meldt een verward persoon met donkere huidskleur op een bankje aan de Essenlaan. Medewerkers van Huize de Beuk en beveiligingsmedewerkers van Veldzicht hebben een controlerondje gereden maar niets waargenomen.

Februari 2021
Geen meldingen in februari.

Januari 2021
Patiënte loopt zonder mondkapje naar de lokale supermarkt en loopt weg zonder haar boodschappen volledig te betalen. Patiënte is samen met een sociotherapeut teruggegaan naar de winkel om te betalen en haar excuses aan te bieden. Patiënt is uitgelegd dat ze een winkelverbod kan krijgen als ze zich niet aan de regels houdt.

December 2020
Geen meldingen in december.

November 2020
13.11.2020 De lokale supermarkt melde een bedelende patiënt op de
parkeerplaats. Winkelende bezoekers vonden dit erg onprettig. Patiënt is hierop
aangesproken door Veldzichtpersoneel en hij bood daarop zijn excuses aan.
05.11.2020 Een patiënt gaf een andere bezoeker van de lokale supermarkt een
schop. Dit gebeurde in het bijzijn van een personeelslid van Veldzicht. Patiënt
bood daarna zijn excuses aan. Het voorval is intern door het behandelteam
besproken met patiënt.

Oktober 2020
13.10.2020 – De melder gaf aan telefonisch te zijn bedreigd door een patiënt van
Veldzicht. Deze melding is doorgeven aan het behandelteam van de patiënt. De
melder is geadviseerd om melding te maken bij de politie.

September 2020
Geen meldingen

Augustus 2020
Geen meldingen

Juli 2020
Geen meldingen

Juni 2020
Geen meldingen.

Mei 2020
04.05.2020 Twee meldingen (over verschillende personen) maar dit betrof niet patiënten van Veldzicht.

April 2020
08.04.2020 Een melding, maar dit betrof niet een patiënt van Veldzicht.

Maart 2020
Geen meldingen.

Februari 2020
28.02.2020 Een patiënt verwondt zichzelf voor Huize de Beuk met een mesje. Hij wordt gewond meegenomen door een ambulance en later opgenomen in een asielzoekerscentrum. De verwondingen vallen mee.
21.02.2020 Anonieme melding dat mogelijk een patiënt van Veldzicht zich bij de supermarkt ophield met alcohol in zijn bezit. Uit onderzoek bleek dit niet het geval.

Januari 2020
04.01.2020 We krijgen een melding dat een patiënt met zijn mobiele telefoon medewerkers in de supermarkt zou filmen. Dit bleek niet het geval. Patiënt gedroeg zich wel vrij amicaal naar het personeel van de supermarkt en is daarop aangesproken.

December 2019
31.12.2019 Melding dat een patiënt dronken is op de openbare weg in Dedemsvaart. Hij is opgehaald door sociotherapeuten en mocht daarna twee weken niet meer op verlof.
27.12.2019 Melding over het zwalken van een patiënt over de Ommerweg. Patiënt is opgehaald door twee sociotherapeuten en naar de Beuk gebracht. Patiënt is teruggeplaatst naar een asielzoekerscentrum in verband met overtreden van de huisregels.
06.12.2019 Vraag van buurtbewoner. In een regionaal opsporingsbericht wordt
gezocht naar een getinte man. Betreft dit een patiënt van Veldzicht? Dit bleek niet
het geval.

November 2019
30.11.2019 Melding dat een patiënt regelmatig pauzeert op zelfde punt aan de Meppelerweg. Zorgt voor ongemakkelijke gevoelens bij buurtbewoners. Patiënt is
hierop aangesproken.
22.11.2019 Melding dat patiënt bij de supermarkt bezoekers aansprak en vroeg om shag. Patiënt is weer in de kliniek geplaatst.
20.11.2019 Melding over aankoopgedrag (mesje) van een patiënt in de supermarkt. Dit is besproken met patiënt.

Oktober 2019
27.10.2019 Melding van buurtbewoner over gedrag patiënt. Patiënt was tijdelijk onvindbaar en als vermist opgegeven bij de politie. Patiënt is later weer opgenomen in de kliniek en mocht een tijd niet op verlof.
17.10.2019 Klacht van supermarkt. Patiënt zou voordringen bij de kassa en daarbij intimiderend overkomen op klant en kassière.