Voorvalregistratie

Veldzicht streeft naar meer openheid en transparantie over activiteiten in de kliniek en over patiënten van de kliniek. Wij doen dit om meer inzicht te geven en begrip te krijgen voor de moeilijke taak die onze medewerkers hebben. Zij brengen dagelijks, soms onder moeilijke omstandigheden, onze patiënten vaardig en veilig verder.

Na overleg met inwoners van Balkbrug hebben wij besloten voorvallen die zich voor doen in het dorp en de regio Balkbrug met (vermoedelijk) patiënten van Veldzicht te melden op onze website. Bent u als buurtbewoner getuige van een voorval met een patiënt en wilt u daar melding van maken, uw onvrede of zorgen over uiten, bel ons dan. Dit kan 24/7 via ons telefonisch meldpunt op Huize de Beuk 088 – 074 30 75.

In noodsituaties belt u altijd 112.

Dit overzicht wordt periodiek geactualiseerd.

Februari 2023
Op 7, 12 en 21 februari zijn wij meerdere malen gebeld over een patiënt die stond te urineren aan de Ommerweg en de Van Hemertstraat. Op 10 februari kwam er een melding binnen over een patiënt die zich met zijn broek naar beneden in het dorp ophield. Op 26 februari zijn we gebeld over een patiënt die voor de supermarkt wiet zat te roken. In alle gevallen bleek het te gaan om een patiënt van een zorginstelling die een ruimte huurt op ons terrein. We zijn in gesprek met deze organisatie over het gedrag van deze patiënt.

Januari 2023
Op 15 januari toonde een patiënt van ons verward gedrag in de lokale supermarkt. Door ons is besloten dat deze patiënt voortaan alleen nog onder begeleiding de supermarkt mag bezoeken.

December 2022
Geen meldingen

November 2022
Op 28 november belde een mevrouw uit het dorp nadat ze had gezien hoe een man in het dorp vermoedelijk zijn behoefte deed boven een plas water. Uit intern onderzoek bleek het te gaan om een patiënt van Veldzicht. Het voorval is met patiënt besproken.

Op 11 november zijn we gebeld door een inwoonster uit het dorp die zegt al enige tijd last te ondervinden van een mogelijke patiënt van Veldzicht. Volgens de mevrouw zou een patiënt regelmatig schreeuwen voor haar huis. Na onderzoek blijkt het te gaan om een patiënt die behandeling krijgt bij een instelling die ruimte huurt op het terrein van Veldzicht. Die instelling is op de hoogte gebracht van het gedrag van de patiënt.

Oktober 2022
Geen meldingen

September 2022
Op 9 september zijn we door de plaatselijke supermarkt gebeld na onwenselijk gedrag van een patiënt. Het blijkt te gaan om een patiënt die behandeling krijgt bij een instelling die ruimte huurt op het terrein van Veldzicht. Die instelling is op de hoogte gebracht van het gedrag van de patiënt.

Augustus 2022
Geen meldingen

Juli 2022
Op 1 juli zijn we gebeld door een bewoonster van een verzorgingshuis die aangeeft dat zij en anderen een onprettig gevoel krijgen door het gedrag van een voor hen vreemde man. De man zit of ligt regelmatig op een bankje nabij het huis. Het blijkt te gaan om een patiënt die behandeling krijgt bij een instelling die ruimte huurt op het terrein van Veldzicht. Die instelling is op de hoogte gebracht van het gedrag van de patiënt.

Juni 2022
Op 15 en 29 juni hebben opnieuw inwoners gebeld over onwenselijk gedrag van een patiënt die niet aan de zorg van Veldzicht is toevertrouwd. Het gaat om een patiënt die behandeling krijgt bij een instelling die ruimte huurt op het terrein van Veldzicht.

Mei 2022
27.05.2022 Een patiënt veroorzaakte nabij de plaatselijke supermarkt schade aan de auto van een inwoner. De schade is afgehandeld en het voorval had gevolgen voor het verlof van de betreffende patiënt. Hij mocht wel blijven wonen op Huize de Beuk.

Begin mei kwamen drie meldingen binnen over voorvallen met patiënten die weliswaar hulp krijgen op het terrein van Veldzicht, maar niet in behandeling zijn bij ons. Zij zijn in behandeling bij een instelling die op ons terrein ruimte huren. Dit is uitgelegd aan melders en waar nodig zijn acties ondernomen.

April 2022
Geen meldingen

Maart 2022
15.03.2022 Huize de Beuk kreeg een overlastmelding van een winkel in Dedemsvaart. Uit nader onderzoek bleek de overlast niet veroorzaakt door een patiënt van Veldzicht.

10.03.2022 In de lokale supermarkt ontstond een vervelende situatie tussen een patiënt van Veldzicht en een bewoonster uit Balkbrug. Patiënt is door medewerkers van de kliniek opgehaald en aan de mevrouw is excuses aangeboden en de situatie van patiënt uitgelegd. Ook de eigenaar van de supermarkt kreeg later een nadere toelichting.

Februari 2022
Geen meldingen.

Januari 2022
In januari waren er twee meldingen over een persoon die zich onwenselijk zou gedragen in de buurt van de Acacialaan en Beukenlaan. Bewoners zeiden bang te zijn voor de man. Uit onderzoek van Veldzicht blijkt dat het hier niet te gaan om een patiënt van de instelling. Aan de bewoners is geadviseerd om de politie te bellen.

December 2021
31.12.2021 Een patiënt stond zwaaiend met zijn armen op de kruising in het dorp Dedemsvaart. Uit onderzoek bleek dat hij alcohol en softdrugs had gebruikt. Patiënt is teruggebracht naar de kliniek en mocht twee weken niet op verlof.

November 2021
17.11.2021 Een patiënt bedelde voor de lokale supermarkt. Hij is door personeel van Veldzicht opgehaald en deze situatie is met hem besproken.
16.11.2021 Een patiënt vertoont onwenselijk gedrag voor de lokale supermarkt. De melder is gerustgesteld en de patiënt is opgehaald door personeel van Veldzicht.
15.11.2021 Enkele patiënten dragen geen mondkapje in de lokale supermarkt. Aan hen is door de kliniek opnieuw uitgelegd wat de regels zijn in verband met de coronapandemie.

Oktober 2021
Geen meldingen

September 2021
Medewerkers en klanten van de lokale supermarkt ondervinden hinder van een man in de winkel. Dit bleek uiteindelijk niet te gaan om een patiënt van Veldzicht maar van een psychiatrische instelling die ruimte huurt op het terrein van Veldzicht.

Juli 2021
Patiënt gedraagt zich niet netjes in de supermarkt en doet roept verwarring op bij het personeel. Het voorval is besproken met de patiënt en hij heeft uitleg gehad over hoe hij verwarring voortaan kan voorkomen.

Een patiënt wordt door de politie zwalkend langs de N377 aangetroffen. De politie brengt patiënt terug naar Veldzicht waar hij een in observatieruimte wordt geplaatst. Daar verbleef hij een nacht.

Juni 2021
Een medewerker van Veldzicht neemt na het zien van een patiënt bij het plaatselijke zwembad contact op. Patiënt bleek niet betaald te hebben en had ook geen toestemming om bij het zwembad te komen. Het zwembadpersoneel is op de hoogte gebracht over de populatie van Huize de Beuk.

Een persoon misdroeg zich bij een plaatselijk café. Hij werd door de politie meegenomen. Het bleek uiteindelijk te gaan om een patiënt van een psychiatrische instelling die ruimte huurt op het terrein van Veldzicht. Het was geen patiënt van Veldzicht.

Mei 2021
Patiënt loopt zonder mondmasker in de supermarkt en koopt een fles alcoholische drank. Medewerker van de supermarkt neemt hierover contact op met Veldzicht. Patiënt is aangesproken op het niet dragen van een masker en alcohol is afgenomen. Enkele dagen later houdt de patiënt zich opnieuw niet aan de regels van de supermarkt. Hij is gewaarschuwd dat hij risico loopt om een winkelverbod te krijgen.

April 2021
Een patiënt loopt de lokale supermarkt binnen zonder mondkapje en winkelwagen. Een medewerker van de supermarkt belt hierop met Huize de Beuk. Patiënt is aangesproken en de coronaregels van de winkel uitgelegd.

April 2021
Twee patiënten van Veldzicht verlaten de plaatselijke supermarkt via de achterzijde. Een medewerker van Veldzicht belt hierop de politie. De politie belt de beveiliging van Veldzicht. De patiënten worden door de politie en de beveiliging van Veldzicht weer naar Veldzicht gebracht. Het betrof hier geen forensische patiënten maar asielzoekers die verbleven in een afdeling binnen Veldzicht.

Maart 2021
Een bewoner uit Balkbrug belt en meldt een verward persoon met donkere huidskleur op een bankje aan de Essenlaan. Medewerkers van Huize de Beuk en beveiligingsmedewerkers van Veldzicht hebben een controlerondje gereden maar niets waargenomen.

Februari 2021
Geen meldingen in februari.

Januari 2021
Patiënte loopt zonder mondkapje naar de lokale supermarkt en loopt weg zonder haar boodschappen volledig te betalen. Patiënte is samen met een sociotherapeut teruggegaan naar de winkel om te betalen en haar excuses aan te bieden. Patiënt is uitgelegd dat ze een winkelverbod kan krijgen als ze zich niet aan de regels houdt.

December 2020
Geen meldingen in december.

November 2020
13.11.2020 De lokale supermarkt melde een bedelende patiënt op de
parkeerplaats. Winkelende bezoekers vonden dit erg onprettig. Patiënt is hierop
aangesproken door Veldzichtpersoneel en hij bood daarop zijn excuses aan.
05.11.2020 Een patiënt gaf een andere bezoeker van de lokale supermarkt een
schop. Dit gebeurde in het bijzijn van een personeelslid van Veldzicht. Patiënt
bood daarna zijn excuses aan. Het voorval is intern door het behandelteam
besproken met patiënt.

Oktober 2020
13.10.2020 – De melder gaf aan telefonisch te zijn bedreigd door een patiënt van
Veldzicht. Deze melding is doorgeven aan het behandelteam van de patiënt. De
melder is geadviseerd om melding te maken bij de politie.

September 2020
Geen meldingen

Augustus 2020
Geen meldingen

Juli 2020
Geen meldingen

Juni 2020
Geen meldingen.

Mei 2020
04.05.2020 Twee meldingen (over verschillende personen) maar dit betrof niet patiënten van Veldzicht.

April 2020
08.04.2020 Een melding, maar dit betrof niet een patiënt van Veldzicht.

Maart 2020
Geen meldingen.

Februari 2020
28.02.2020 Een patiënt verwondt zichzelf voor Huize de Beuk met een mesje. Hij wordt gewond meegenomen door een ambulance en later opgenomen in een asielzoekerscentrum. De verwondingen vallen mee.
21.02.2020 Anonieme melding dat mogelijk een patiënt van Veldzicht zich bij de supermarkt ophield met alcohol in zijn bezit. Uit onderzoek bleek dit niet het geval.

Januari 2020
04.01.2020 We krijgen een melding dat een patiënt met zijn mobiele telefoon medewerkers in de supermarkt zou filmen. Dit bleek niet het geval. Patiënt gedroeg zich wel vrij amicaal naar het personeel van de supermarkt en is daarop aangesproken.

December 2019
31.12.2019 Melding dat een patiënt dronken is op de openbare weg in Dedemsvaart. Hij is opgehaald door sociotherapeuten en mocht daarna twee weken niet meer op verlof.
27.12.2019 Melding over het zwalken van een patiënt over de Ommerweg. Patiënt is opgehaald door twee sociotherapeuten en naar de Beuk gebracht. Patiënt is teruggeplaatst naar een asielzoekerscentrum in verband met overtreden van de huisregels.
06.12.2019 Vraag van buurtbewoner. In een regionaal opsporingsbericht wordt
gezocht naar een getinte man. Betreft dit een patiënt van Veldzicht? Dit bleek niet
het geval.

November 2019
30.11.2019 Melding dat een patiënt regelmatig pauzeert op zelfde punt aan de Meppelerweg. Zorgt voor ongemakkelijke gevoelens bij buurtbewoners. Patiënt is
hierop aangesproken.
22.11.2019 Melding dat patiënt bij de supermarkt bezoekers aansprak en vroeg om shag. Patiënt is weer in de kliniek geplaatst.
20.11.2019 Melding over aankoopgedrag (mesje) van een patiënt in de supermarkt. Dit is besproken met patiënt.

Oktober 2019
27.10.2019 Melding van buurtbewoner over gedrag patiënt. Patiënt was tijdelijk onvindbaar en als vermist opgegeven bij de politie. Patiënt is later weer opgenomen in de kliniek en mocht een tijd niet op verlof.
17.10.2019 Klacht van supermarkt. Patiënt zou voordringen bij de kassa en daarbij intimiderend overkomen op klant en kassière.