Rapport Inspectie J&V over dodelijk steekincident in Veldzicht

De Inspectie Justitie en Veiligheid (J&V) heeft haar eindrapport gepresenteerd over het steekincident in Centrum voor Transculturele Psychiatrie (CTP) Veldzicht op 5 november 2022. Hierbij overleed een sociotherapeut en raakten twee andere sociotherapeuten ernstig gewond. De betrokken patiënt beroofde vervolgens zichzelf van het leven.  

Demissionair minister Franc Weerwind voor Rechtsbescherming komt later dit jaar met een inhoudelijke beleidsreactie op het Inspectierapport, zo heeft de minister vandaag via een brief aan de Tweede Kamer laten weten. Ook schrijft Weerwind binnenkort in gesprek te gaan met de nabestaanden over het eindrapport. Het was hun wens dat het rapport zo snel mogelijk na afronding openbaar gemaakt zou worden.

Beeld: ©JJ Ying
Afbeelding ter illustratie.

Algemeen directeur Hanny van Geffen van CTP Veldzicht noemt het een goede zaak dat de onderzoeksresultaten nu bekend zijn. “Wat er op 5 november vorig jaar is gebeurd, blijft een traumatische gebeurtenis voor alle betrokkenen. Het is van belang dat we open en eerlijk zijn over wat zich nu precies heeft afgespeeld in aanloop naar het steekincident en op de tragische dag zelf. Daar heeft iedereen recht op. Zeker ook de nabestaanden. Dat een moeder en echtgenote na een werkdag niet thuiskomt bij haar geliefden heeft een enorme impact. Dit gemis wordt nog steeds gevoeld. Wat er is gebeurd kunnen we helaas niet terugdraaien. We willen er wel van leren om er alles aan te doen om te voorkomen dat zoiets nog eens gebeurt.”

Veldzicht heeft niet stilgezeten het afgelopen jaar. Er zijn diverse stappen gezet die moeten leiden tot nog meer aandacht voor fysieke en sociale veiligheid en forensische scherpte, zonder daarbij de benodigde zorg voor de vaak kwetsbare patiënten uit het oog te verliezen. Op basis van een intern onderzoek is een plan van aanpak opgesteld. Eén van de genomen stappen is dat directie van CTP Veldzicht tijdelijk wordt versterkt met iemand die speciaal belast is met de portefeuille forensische scherpte.

Hanny van Geffen: “Als directeur maak ik mij er sterk voor dat Veldzicht een veilige werk- en leefomgeving is en blijft voor personeel, patiënten en bezoekers. Ik wil iedereen oproepen om hier zijn of haar steentje aan bij te dragen. Onderling moeten we hierop ook scherp zijn en elkaar aanspreken wanneer dat nodig is.”

De Inspectie Justitie en Veiligheid heeft bij haar onderzoek zowel partijen uit de migratieketen als uit de zorg- en veiligheidsketen betrokken. In het rapport delen zij hun aanbevelingen voor alle partners. Naast dit onderzoek is ook een onderzoek gedaan door de Arbeidsinspectie. De Arbeidsinspectie heeft Veldzicht vorige week een waarschuwing gegeven voor overtreding van artikel 2.15, eerste lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Dit heeft betrekking op de beleidsvoering ten aanzien van agressie en geweld. Veldzicht dient uiterlijk 1 mei 2024 verbeteringen te hebben gerealiseerd.

Binnenkort is het een jaar geleden dat Veldzicht een inktzwarte dag beleefde. In samenspraak met de nabestaanden is besloten om zondag 5 november in Veldzicht een herdenking te houden.

Het eindrapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid is te raadplegen via www.inspectie-jenv.nl