‘Deze gebeurtenis zal voor altijd een litteken blijven’

Verhalen uit Veldzicht

De datum van 5 november 2022 zal binnen Centrum voor Transculturele Psychiatrie Veldzicht in Balkbrug nooit meer vergeten worden. Het was op deze dag dat het vreselijk misging binnen de kliniek. Een patiënt stak met een mes een sociotherapeute dood, verwondde twee vrouwelijke collega’s en bracht daarna zichzelf om het leven. Algemeen directeur Hanny van Geffen van Veldzicht: “Iemand die naar haar werk gaat, maar nooit meer thuiskomt bij haar geliefden omdat ze om het leven wordt gebracht, dat mag nooit gebeuren en heeft een enorme impact.”

Veldzichtdirecteuren Maaike Philippi en Hanny van Geffen
Beeld: ©CTP Veldzicht

In de dagen direct volgend op die gitzwarte zaterdag verkeert Veldzicht in een shock. Tal van personeelsleden zijn direct of indirect getuige geweest van de afschuwelijke gebeurtenissen. Ook verschillende patiënten zijn getuige geweest van de fatale steekpartij. “Hoe zwaar en lastig dit ook was, ondanks het enorme verdriet en de verslagenheid zag je wel dat er ontzettend veel aandacht was voor elkaar. Voor de collega’s, maar ook voor de patiënten”, zo blikt directeur behandeling Maaike Philippi terug op eerste dagen na 5 november.

Vlag halfstok

Op maandag 14 november is de uitvaart van Ellen, de overleden collega. Een verdrietige gebeurtenis die tot ver buiten de regio impact heeft. Die dag hangt bij alle locaties van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en bij alle tbs- en ggzklinieken in het land de vlag halfstok. Vanuit heel het land, maar zeker ook uit de directe omgeving stromen de blijken van medeleven binnen bij Veldzicht. Mailtjes, kaarten, bloemen en berichten via social media. Ter nagedachtenis aan de overleden sociotherapeut, maar ook om de nabestaanden en getroffen collega’s te steunen. “Al die aandacht en medeleven hebben ons erg goed gedaan”, vertelt algemeen directeur Hanny van Geffen. Uiteraard heeft de buitenwereld, net als personeel van Veldzicht, tal van vragen over wat zich precies heeft afgespeeld en hoe dit heeft kunnen gebeuren. Diverse instanties kondigen een grondig onderzoek aan. Zo gaat de Inspectie Justitie en Veiligheid onderzoeken hoe Veldzicht gehandeld heeft in aanloop naar, tijdens en na het steekincident.

De Arbeidsinspectie stelt – zoals gebruikelijk tijdens ernstige incidenten tijdens het werk – eveneens een onderzoek in. Daarnaast heeft Veldzicht, mede in opdracht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, zelf een onafhankelijk onderzoek aangekondigd, dat zich zal richten op de kwaliteit van de verleende patiëntenzorg.

Bijeenkomst dorp

Ook in Balkbrug waren de gebeurtenissen in Veldzicht langere tijd het gesprek van de dag. De band tussen dorp en kliniek is van oudsher immers nauw. Reden voor de directie van CTP Veldzicht om op woensdagavond 23 november een bijeenkomst te beleggen in multifunctioneel centrum Trefpunt in Balkbrug. Bijna veertig dorpsbewoners komen langs om zich bij te laten praten over de ontwikkelingen in Veldzicht en om vragen te stellen aan de aanwezige directieleden.

“Deze gebeurtenis heeft grote impact op ons, maar ongetwijfeld ook op u als omwonende”, zo sprak Hanny van Geffen de aanwezigen in het Trefpunt toe. “In het kader van openheid en transparantie willen we graag met u in gesprek.” Een kwestie die velen bezighoudt, is hoe het zit met het waarborgen van de veiligheid in het dorp. Oftewel: Kan er ook iets ernstigs gebeuren met een patiënt die de vrijheid heeft om in het dorp te mogen lopen? En hoe wordt eigenlijk bepaald of een patiënt van Veldzicht buiten de hekken mag komen?

‘Niemand mag zomaar naar buiten’

Directeur behandeling Maaike Philippi: “Dagelijks kijken verschillende professionals naar het toestandsbeeld van onze patiënten. Er worden altijd uitgebreide rapportages gemaakt en er is onderling overleg over de voortgang, behandeling en toestand van onze patiënten.  Niemand mag zomaar naar buiten. Dit heeft te maken met de status van de patiënt en het moet ook passen in zijn behandeling. Pas als het echt verantwoord is, mag een patiënt naar buiten. In het begin gaan twee medewerkers mee, als het goed verloopt, bouwen we dat af. Zo proberen we de veiligheid te garanderen.”

Vanwege de diverse onderzoeken die er lopen naar de toedracht en afloop van het steekincident, konden Van Geffen en haar collega Philippi niet op alle vragen specifiek ingaan. Bijvoorbeeld over de achtergrond van de dader van de steekpartij die uiteindelijk  zichzelf van het leven beroofde.

‘Hoe kijkt het dorp naar mij?’

De tragische gebeurtenissen hebben overigens ook bij patiënten hun sporen nagelaten, zo merkt de directie van Veldzicht. Hanny van Geffen: “Ik heb, met toestemming van de betrokken patiënt, nog een treffend voorbeeld gegeven tijdens de bijeenkomst voor dorpsbewoners. Een patiënt die recent zelfstandig op verlof mocht in Balkbrug, vertelde me dat hij erg met z’n verlof in de maag zat. Hij was net als iedereen aangeslagen door de  ebeurtenissen en vroeg zich af hoe het dorp naar hem zou kijken wanneer hij buiten zou lopen. Vertrouwden ze hem nog wel, na alles wat er gebeurd is? Dat is natuurlijk een heel vervelende ervaring voor deze patiënt. Het geeft aan de andere kant ook heel goed aan dat onze patiënten ook gewoon mensen zijn met gevoelens, normbesef en onzekerheden.”

Directeur van Geffen is blij met de betrokkenheid van de dorpsbewoners en vind het logisch om hen nauw te betrekken bij de situatie die nu speelt. “Ik vind het belangrijk om goed in contact te blijven met het dorp en de omgeving. In voor- en tegenspoed. Veldzicht is een instituut in de regio, een belangrijke werkgever bovendien. Alles wat we doen, doen we graag in goed overleg met het dorp.”

‘Onder indruk van betrokkenheid en veerkracht personeel’

De fatale steekpartij heeft letterlijk en figuurlijk diepe wonden achtergelaten bij het personeel van Veldzicht. Personeel dat goed getraind en opgeleid is, vaak de nodige ervaring heeft en wel wat gewend is. Maar niet is voorbereid op het afschuwelijke scenario dat zich zaterdag 5 november afspeelt. ‘Deze gebeurtenis zal voor altijd een litteken blijven’, beseft algemeen directeur Hanny van Geffen.

Het gaat naar omstandigheden goed met de medewerkers van de afdeling waar het drama zich afspeelde. Van Geffen: “Ze zijn er allemaal, ze vangen elkaar op en hebben het veel met elkaar over de gebeurtenis. Er zijn natuurlijk ook medewerkers waar het wat minder mee gaat, maar hen bieden we nazorg, teamcoaching en ze zijn onder de aandacht van traumapsychologen. Die nazorg is heel belangrijk en blijven we natuurlijk bieden.”

Sowieso is de algemeen directeur onder de indruk van haar personeel. “Ondanks alle verdriet vind ik het bewonderenswaardig hoe groot de veerkracht en betrokkenheid van de medewerkers van Veldzicht is. De aandacht en zorg voor elkaar en de gedrevenheid om onze patiënten de beste zorg te bieden, is heel groot. Daar heb ik ontzettend veel respect en  waardering voor. Het zegt veel over hun professionaliteit en bevlogenheid.”

Dit artikel verscheen ook in het Ommen Hardenberg Magazine dat via enkele verhalen een inkijkje geeft in het reilen en zeilen binnen en buiten de hekken van Veldzicht.

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

* verplichte velden

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

Er zijn nu geen reacties gepubliceerd.