Op bezoek

Veldzicht ligt in Balkbrug, gemeente Hardenberg. U kunt bij een patiënt in Veldzicht op bezoek. De afspraken hierover verschillen per afdeling en soms per patiënt. Wij adviseren u daarom contact op te nemen met de afdeling waar de patiënt verblijft. Dit kan via ons algemene telefoonnummer: 088 – 0742800. Let op: Maak een afspraak minimaal twee dagen van tevoren!

Verboden voorwerpen meenemen is strafbaar. Daarom vindt bij de toegang tot CTP Veldzicht controle plaats op verboden voorwerpen. Verboden voorwerpen zijn drugs, wapens en munitie, geld, explosieven, alcohol, informatiedragers en communicatiemiddelen. Dus ook voorwerpen die buiten de inrichting niet verboden zijn zoals een mobiele telefoon en gereedschap. De volledige lijst met verboden voorwerpen kun je vinden op www.dji.nl.

Het is belangrijk om piepvrij door de detectiepoort te gaan. Mocht dat niet zo zijn, dan kunnen medewerkers van Veldzicht ook andere controles inzetten zoals het fouillering van het lichaam en/of controle met speurhonden of andere vormen van detectie.

Geef je geen toestemming voor fouillering? Dan wordt je de toegang tot CTP Veldzicht geweigerd.

Je bent strafbaar als je wordt betrapt op het binnenbrengen van verboden voorwerpen. CTP Veldzicht schakelt de politie in en de inrichting doet aangifte. Je bent de komende drie maanden dan niet meer welkom als bezoeker. En de wet strafbaarstelling binnenbrengen verboden voorwerpen treedt in werking. Op grond hiervan kun je worden gestraft met hechtenis van ten hoogste zes maanden of een geldboete van de derde categorie.

U moet altijd een geldig identiteitsbewijs bij u hebben (paspoort, id-kaart of rijbewijs). Het kan zijn dat u bij het bezoek wordt gevraagd uw mobiele telefoon, tablet en/of laptop in een kluisje te stoppen.

We begrijpen dat de veiligheidsmaatregelen voor u vervelend kunnen zijn. Toch zijn ze nodig om de veiligheid van uzelf en anderen te kunnen garanderen.