Waarom werken bij Veldzicht?

De tbs-patiënt die vanwege persoonlijkheidsproblematiek niet op een reguliere tbs-afdeling kan verblijven. De asielzoeker die intensieve geestelijke zorg nodig heeft. Of de persoon van wie de verblijfsvergunning is ingetrokken omdat hij een ernstig delict heeft gepleegd. Wil jij bijdragen aan veiligheid en stabiliteit voor mensen met complexe psychiatrische problemen en diverse culturele achtergronden?

Dan vind je bij Centrum voor Transculturele Psychiatrie Veldzicht een boeiende werkplek.

Je weet hier zeker dat geen dag hetzelfde is. Waar de ene dag soepel verloopt, kan het op de andere dag onrustig zijn. De communicatie met patiënten verloopt meestal in het Engels of Nederlands, maar via collega’s of een tolk vormen ook andere talen geen probleem voor jou. Werken voor Veldzicht vraagt betrokkenheid, alertheid en culturele sensitiviteit. Bovenal ben je een teamplayer. Collega’s moeten op elkaar kunnen rekenen. Als het nodig is bij agressie en geweld. Maar ook om elkaar te helpen bij de emotionele verhalen die je hoort.

Veldzicht is een van de mooiste locaties van DJI. Gelegen in het groen, met een reïntegratiewoning in het dorp en een eigen boerderij. Uiteraard kun je rekenen op fijne arbeidsvoorwaarden.