Directie CTP Veldzicht kijkt terug op een bewogen jaar

Verhalen uit Veldzicht

Centrum voor Transculturele Psychiatrie Veldzicht in Balkbrug kijkt terug op een bewogen jaar. “Er is een Veldzicht van voor het afschuwelijk steekincident op 5 november 2022 én een Veldzicht van na die tragische gebeurtenis”, beseft algemeen directeur Hanny van Geffen. Recent werden de uitkomsten van enkele kritische onderzoeken openbaar. De directie neemt alle verbeteradviezen over, maar wil ook verder kijken dan alleen het tragisch voorval.

Veldzichtdirecteuren Maaike Philippi en Hanny van Geffen
Beeld: ©CTP Veldzicht
Algemeen directeur Hanny van Geffen (rechts) samen met directeur behandeling Maaike Philippi

Nog even terug naar de fatale dag van ruim een jaar geleden. Een patiënt stak met een mes een sociotherapeute dood, verwondde twee vrouwelijke collega’s en bracht daarna zichzelf om het leven. Op 5 november jongstleden vond in Veldzicht een herdenking plaats en werd op het terrein van Veldzicht een herinneringsbankje onthuld ter nagedachtenis aan de overleden collega.

Kritische onderzoeksresultaten

Onder andere de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Arbeidsinspectie presenteerden in oktober hun kritische onderzoeksresultaten en aanbevelingen. Directeur Hanny van Geffen noemt het een goede zaak dat de onderzoeken zijn gehouden. “Het is van belang dat we open en eerlijk zijn over wat zich precies heeft afgespeeld in aanloop naar het steekincident en op de tragische dag zelf. Daar heeft iedereen recht op. Zeker ook de nabestaanden. Dat een moeder en echtgenote na een werkdag niet thuiskomt bij haar geliefden heeft een enorme impact. Dit gemis wordt nog steeds gevoeld. Wat er is gebeurd kunnen we niet terugdraaien. We willen er wel van leren om er alles aan te doen om te voorkomen dat zoiets nog eens gebeurt.” Veldzicht heeft niet stilgezeten het afgelopen jaar. Er zijn diverse stappen gezet die moeten leiden tot meer veiligheid, zonder daarbij de benodigde zorg voor de vaak kwetsbare patiënten uit het oog te verliezen. Op basis van een intern onderzoek is een plan van aanpak opgesteld. De opgenomen verbeteringen komen ook tegemoet aan de adviezen uit de inspectierapporten. De directie van CTP Veldzicht wordt tijdelijk versterkt met iemand die speciaal belast is met de portefeuille forensische scherpte.

Afname aantal incidenten

Sinds de zomer van 2021 is Hanny van Geffen werkzaam als algemeen directeur van Veldzicht. “Ik woonde al in Balkbrug en hoorde als aanvankelijke buitenstaander dat zich hier soms incidenten voordeden binnen de hekken. Als directeur was één van mijn doelen ervoor te zorgen dat het aantal incidenten zou afnemen. Al weet ik door mijn eerdere werkervaring dat een kliniek nooit incidentvrij kan zijn. Helaas brengt ons werk dit met zich mee. En toen gebeurde het noodlot... Direct hierna stelde ik mezelf met regelmaat de vraag wat we over het hoofd hebben gezien.” Hanny van Geffen: “In Veldzicht verblijven patiënten uit alle landen van de wereld. Een overeenkomst is dat zij veel moeilijke gebeurtenissen hebben meegemaakt in hun leven, zoals een oorlog, een vlucht naar een ander land, het verlies van dierbaren of het niet krijgen van de juiste zorg. Dit zorgt ervoor dat zij nu op een bepaalde manier reageren op de wereld om hen heen en de interactie met anderen. Dat kan risico’s met zich meebrengen. Het is aan ons als Veldzicht om dit goed in te schatten en de juiste acties te ondernemen om deze risico’s te beperken. Hierover wordt nu meer gesproken dan voorheen en we maken beter gebruik van instrumenten om ons bij deze inschatting te ondersteunen. Het moet veilig zijn voor iedereen. De balans tussen veiligheid en zorg moet bij twijfel altijd doorslaan in de richting van veiligheid.”

Psychisch verwarde personen

Juist in de behandeling van psychisch verwarde personen schuilt de kracht van Veldzicht, benadrukt Van Geffen. “Er lopen ook verwarde mensen buiten, maar die worden niet de hele dag gevolgd, in de gaten gehouden en behandeld. In onze kliniek gebeurt dat wel. Door patiënten de juiste zorg en behandeling te geven, leveren we een bijdrage aan een veiliger samenleving. Al besef ik me heel goed dat dit een boodschap is die wat dubbel klinkt na het vreselijke incident bij ons. Toch moeten we dat niet uit het oog verliezen. Patiënten behandelen, veelal mensen met een migratie-achtergrond, is onze taak. We zijn als Centrum voor Transculturele Psychiatrie dé specialist op dit gebied. Die verantwoordelijke taak willen we zo goed mogelijk blijven vervullen.” Van oudsher heeft Veldzicht een nauwe band met de omgeving. Die relatie moet goed blijven, vindt directeur Van Geffen. “Ik heb regelmatig contact met vertegenwoordigers van Plaatselijk Belang. Zij volgen ons heel kritisch. Terecht! Als er in de media verhalen verschijnen over ons, leg ik graag aan Plaatselijk Belang uit wat er bij ons aan de hand is. Het helpt om het gesprek aan te gaan. We gaan in 2024 ook zeker weer een open dag houden om te laten zien wat hier gebeurt.” Ze vervolgt: “De omgeving zou het liefste direct alles weten wat zich bij ons afspeelt. Bijvoorbeeld wanneer er een ambulance of brandweerwagen uitrukt naar Veldzicht. Ik heb uitgelegd dat dit niet kan. In geval van een noodsituatie is snel handelen noodzakelijk. Dan weten veel van onze collega’s niet eens direct wat er aan de hand is, alleen de direct betrokkenen. Dan komt bijvoorbeeld een ambulance omdat een patiënt onwel is geworden en met spoed naar het ziekenhuis moet. Wanneer ik dit uitleg is daar gelukkig begrip voor. Ook met de burgemeester van Hardenberg hebben we een prima contact. Ik vind hem betrokken en kritisch. Hij gaat voor een veilig Balkbrug.”

‘Successen meer laten zien’

Voor Veldzicht was 2023 een bewogen jaar. “De pijn van wat er gebeurd is, is nog dagelijks voelbaar”, weet Van Geffen. Als directeur vindt ze het belangrijk om ook oog te hebben voor de positieve ontwikkelingen. “Een tijdje terug hebben we in Veldzicht een jonge man opgenomen. Hij was psychiatrisch totaal ontwricht. Drie weken later was het een totaal ander persoon. Dankzij onze behandeling was hij weer stabiel geworden. Die successen moeten we meer laten zien.” “Als directie kregen we na 5 november 2022 de vraag vanuit opleidingen of wij nog wel een veilige stageplek waren voor studenten. Heel begrijpelijk. Tegenwoordig kunnen we gelukkig weer de nodige nieuwe collega’s verwelkomen. Er zijn nog steeds voldoende mensen die zich willen inzetten om hun steentje bij te dragen aan het belangrijke en noodzakelijke werk dat we binnen Veldzicht verrichten. Daar zijn wij als directie trots op.”

Meer aandacht voor forensische scherpte

Meer aandacht voor forensische scherpte, was één van de aanbevelingen van het onderzoeksrapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid. Een bekende en vertrouwde term binnen het werkveld, maar wat is eigenlijk forensische scherpte? Directeur Hanny van Geffen geeft uitleg. “Het is van belang dat je altijd oog hebt voor de patiënt en de omgeving waarin die zich beweegt. Hoe zit iemand erbij, wordt er gedrag gesignaleerd waaruit te herleiden is dat het niet goed gaat? Daarnaast moet je altijd alert zijn op uitspraken van de patiënt die verontrustend kunnen zijn. Maar ook: let op de omgeving. Zijn er voorwerpen die er niet horen en mogelijk risicovol zijn? Door hier strikt mee om te gaan, zorg je voor duidelijkheid en voorkom je verdeeldheid onder patiënten en medewerkers. Er staan niet voor niets hekken om Veldzicht. We behandelen patiënten binnen deze hekken en ze mogen pas naar buiten, wanneer dit verantwoord is. Het is onze taak om te zorgen dat het ook binnen de hekken veilig is en blijft voor iedereen.” “Van belang is dat de aandacht voor zorg overeind blijft en niet alles doorslaat richting veiligheid. Niet iedere patiënt schiet meteen uit zijn slof. De meeste contacten zijn heel goed en fijn, die vormen de basis voor de behandeling. Door met de patiënten in contact blijven creëer je veiligheid. Soms is het juist beter om samen een wandeling te maken in de tuin van de kliniek in plaats van iemand af te zonderen in zijn eigen kamer of een extra beveiligde kamer of een dwangmaatregel op te leggen. Die afweging moeten we telkens maken.

Dit artikel verscheen ook in het Ommen Hardenberg Magazine dat via enkele verhalen een inkijkje geeft in het reilen en zeilen binnen en buiten de hekken van Veldzicht.

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

* verplichte velden

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

Er zijn nu geen reacties gepubliceerd.