Therapie en training

De meeste patiënten krijgen verschillende therapieën en trainingen die zijn toegespitst op hun individuele situatie. De vaardigheden die ze leren tijdens de therapie kunnen ze oefenen in de leefgroep. De therapeuten werken dan ook nauw samen met de behandelaars en begeleiders.

Patiënten volgen individueel of in groepsverband therapie en training. Daarmee werken ze aan het verminderen van klachten en ontwikkelen ze ziektebesef en ziekte-inzicht. Ook leren ze hun  gedrag te veranderen of om te gaan met problemen.

Therapieën en trainingen zijn zoveel mogelijk evidence based.

Therapieën en trainingen die patiënten krijgen zijn zoveel mogelijk evidence based. Dat betekent dat wetenschappelijk is vastgesteld dat ze werken.

Onder andere deze therapieën en trainingen kunnen patiënten bij Veldzicht volgen:

  • Psycho-educatie over omgaan met ADHD, verslaving, psychoses of gebruik van anti-psychosemedicatie in de vorm van Liberman-modules.
  • Cognitieve therapie voor traumaverwerking.
  • Vaktherapieën, zoals psychomotore therapie, beeldende therapie en muziektherapie.
  • Vaardigheidstrainingen, zoals emotie-regulatietherapie, agressieregulatietherapie en social vaardigheidstraining.
  • Trainingen rondom negatief zelfbeeld of aandacht- en impulscontrole.