Behandeling

Veldzicht behandelt patiënten om hun psychiatrische klachten te verminderen. En daarmee het gevaar voor zichzelf en anderen te verkleinen. Zodat ze verder kunnen naar een voor hen gepaste situatie, in Nederland of daarbuiten.

Culturele aspecten spelen een belangrijke rol in het contact, de diagnose, de begeleiding en de behandeling van patiënten met een migratieachtergrond. Onze transculturele kennis en kunde zetten we daarvoor in. Daarnaast is beveiliging geïntegreerd in de behandeling.

Veilig terugkeren is het doel van onze behandeling.

Risico’s verkleinen, bescherming opbouwen

Therapie en training, het leefmilieu en de dagbesteding vormen samen de behandeling. Die stemmen we af op wat elke patiënt nodig heeft. Dat doen we zoveel mogelijk samen met de patiënt.

We gebruiken daarbij de ‘What Works-principes’. Dat betekent dat we de risicofactoren voor een crisis proberen te verminderen. En dat we beschermende factoren opbouwen, voornamelijk vaardigheden voor het leven van alledag: wonen, werken, leren en vrijetijdsbesteding.

Veiligheid speelt daarbij een belangrijke rol. Zowel binnen Veldzicht als daarbuiten.