Dagprogramma en dagbesteding

Het dagprogramma biedt activiteiten in een vaste structuur en is een wezenlijk doel in de behandeling. Het draagt bij aan de stabiliteit van patiënten. Zo kunnen ze hun capaciteiten versterken en een gezond dag- en nachtritme opbouwen.

Iedere patiënt in Veldzicht heeft op weekdagen tussen 07.15 en 22.00 uur een eigen dagprogramma. De meeste patiënten starten na het ontbijt met werken of therapie en training. Ook is er ruimte voor onderwijs, sport en vrijetijdsbesteding en contact met een geestelijk verzorger of familie. Tussen 22.00 en 07.15 uur zijn patiënten op hun kamer. Afhankelijk van het beveiligingsniveau is de kamer op slot.

Dagbesteding draagt bij aan zelfvertrouwen en herstel.

Zinvolle dagbesteding

De behoeften van de patiënt en de aanwezige kennis en vaardigheden zijn het vertrekpunt voor de invulling van een zinvolle dagbesteding. Zo werken patiënten aan hun zelfvertrouwen, herstel en (h)erkennen van hun mogelijkheden.

Leren
Sommige patiënten leren bijvoorbeeld rekenen en lezen. Dat helpt hen maatschappelijke ontwikkelingen in het land van herkomst te begrijpen en te volgen. Andere patiënten leren algemene vaardigheden die je als werknemer nodig hebt.

Werk
Ook kunnen patiënten werken op het grote terrein en de vele werkruimtes van Veldzicht. Patiënten onderhouden de tuin, doen klussen en maken schoon. Maar ook verzorgen ze dieren of repareren fietsen. Sommige patiënten werken en leren op de Veldzichthoeve.

Geestelijke verzorging
Patiënten kunnen als zij dat willen in gesprek met een geestelijk verzorger van een religie naar hun keuze. Elke week kunnen patiënten een gebedsdienst bijwonen. Ook kunnen ze deelnemen aan gespreksgroepen om te praten over levensvragen en zingeving.

Contact met familie of vrienden
Het contact van patiënten met hun sociaal netwerk is belangrijk. Familie, vrienden of andere personen die de patiënten vertrouwen kunnen hen ondersteunen. Bijvoorbeeld bij het stimuleren om nieuw gedrag vol te houden. En te signaleren wanneer iemand terugvalt in gedrag.

Ook kan het netwerk bijdragen aan het beter leren kennen van de patiënt en een rol vervullen bij de terugkeer naar het land van herkomst. De maatschappelijk werker brengt dat netwerk dan ook aan het begin van het verblijf in Veldzicht in kaart. En stelt patiënten in staat dat netwerk te verstevigen, onderhouden en/of op te bouwen via bezoek, post, telefoon of digitale hulpmiddelen.  

Al deze activiteiten dragen bij aan de persoonlijke ontwikkeling van patiënten en daarmee aan hun latere leven, ongeacht waar dat is.