Veilig verblijven en werken

Behandeling van mensen met complexe psychiatrische problemen is ons hoofddoel. Veiligheid is volledig in de behandeling geïntegreerd.

  • Een veilige verblijfs- en behandelomgeving waarin patiënten kunnen werken aan hun problematiek en een terugkeer in de samenleving.
  • Een veilige maatschappij: we helpen patiënten om vaardig buiten Veldzicht te kunnen verblijven.
  • En een veilige werkplek voor medewerkers, zodat ze open het contact met patiënten kunnen aangaan en onderhouden.

Weten wat er in een patiënt omgaat is cruciaal als het gaat om veilig verblijven en werken. Zo wordt afwijkend gedrag bij een patiënt tijdig gesignaleerd en kan samen met de patiënt de situatie worden hersteld. Of als het nodig is, tijdig worden ingegrepen.

Onze medewerkers geïntegreerde beveiliging dragen bij aan een veilige werk- en leefomgeving.

Met de-escalerende methoden zorgen beveiligingsmedewerkers dat het contact tussen sociotherapeut en patiënt sneller kan worden hersteld na een geweldssituatie.

Investeren in veiligheid binnen en buiten Veldzicht

Op verschillende manieren investeren we in veiligheid binnen en buiten Veldzicht.

Gebouwelijke en technische maatregelen
De harde beveiligingsmaatregelen zijn het meest zichtbaar: de hoge hekken met prikkeldraad, sluizen en alarmen. Daarmee zorgen we ervoor dat alleen patiënten buiten Veldzicht verblijven als daar toestemming voor is. En dat ze ook binnen Veldzicht alleen zijn waar het voor hen is toegestaan. Het gebouw is zo ingericht dat overal goed toezicht mogelijk is.

Behandeling
Voor elke patiënt wordt een signaleringsplan gemaakt. Daarin staat aan welke signalen en symptomen te herkennen is dat het minder goed gaat met de patiënt. Daarmee kan de patiënt zelf vroegtijdig in actie komen. Of de medewerker kan op tijd ingrijpen om een crisis te voorkomen.

Beveiligingsmedewerkers
In de begeleiding van patiënten zijn beveiligingsmedewerkers net zo belangrijk als sociotherapeuten. In Veldzicht verblijven mensen met zeer complexe problematiek en dat uit zich vaak in agressief gedrag. Door ondersteuning van de beveiliging kan een sociotherapeut bijvoorbeeld eerder echt contact maken met een patiënt in plaats van te communiceren via een luikje in de deur. Bij een incident kunnen beveiligingsmedewerkers snel en adequaat ingrijpen om de situatie te de-escaleren. Dat geeft de sociotherapeut de ruimte om sneller het contact met de patiënt te herstellen.

Opleidingen en intervisie
We werken in een dynamische omgeving waarin we samen verantwoordelijk zijn voor de veiligheid in Veldzicht. Met opleidingen, intervisie, maar ook nazorg, zorgen we ervoor dat onze medewerkers voldoende toegerust blijven voor hun verantwoordelijke taken.