Ambulant Transcultureel Team

Het Ambulant Transcultureel Team (ATT) biedt op COA-locaties of bij andere instellingen zorg, begeleiding en behandeling aan asielzoekers en ongedocumenteerden met psychiatrische en andere complexe problemen. Dat kan zijn om opname te voorkomen. Of om nazorg te bieden nadat ze behandeld zijn in Veldzicht.

Wilt u als huisarts een patiënt aanmelden voor het Ambulant Transcultureel Team van Veldzicht?  Stuur uw verwijsbrief naar:

Stuur daarbij ook relevante informatie mee over de behandelgeschiedenis, zoals een ontslagbrief van een GGZ-instelling.

Door gerichte multidisciplinaire transculturele hulp op locatie wordt opname van asielzoekers en ongedocumenteerden voorkomen.

Wat doet het Ambulant Transcultureel Team?

De behandeling richt zich op het verminderen van de psychiatrische problemen en op het opbouwen van een zinvol bestaan in Nederland of het land van herkomst. In het team werken verschillende hulpverleners waaronder psychiaters, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen en maatschappelijk werkers. 

Stappen na aanmelding bij Ambulant Transcultureel Team

 1. Multidisciplinair overleg
  Nieuwe aanmeldingen worden elke donderdag besproken in het multidisciplinair overleg. Daar wordt onderzocht of een passend zorgaanbod voor de patiënt mogelijk is.
 2. Beslissing
  a.    Passend zorgaanbod mogelijk: de patiënt krijgt een uitnodiging voor het kennismakingsgesprek als start van de intakefase.
  b.    Passend zorgaanbod niet mogelijk: de patiënt en de verwijzer krijgen hierover schriftelijk bericht. Als dat mogelijk is adviseren we de verwijzer over andere stappen.
 3. Intakefase
  Verschillende hulpverleners van het Ambulant Transcultureel Team voeren gesprekken met de patiënt en nemen vragenlijsten af. Deze intakefase duurt vier weken. Aan het einde van deze fase bepaalt het team of de patiënt in zorg wordt genomen . De verwijzer en de patiënt ontvangen hierover bericht .

Heeft u vragen over de aanmeldprocedure?

Stuurt u dan een mail naar de zorgadministratie: zorgadministratie-veldzicht@dji.minjus.nl
U kunt ook bellen: 088 074 28 00
De zorgadministratie is op werkdagen bereikbaar van 8.30 uur tot en met 17.00 uur.

Heeft u vragen over de behandeling?

Stuur een mail of bel met het Ambulant Transcultureel Team:
e-mail: att-veldzicht@dji.minjus.nl
telefoon: 06 25 66 02 59

Het Ambulant Transcultureel Team is op werkdagen bereikbaar van 8.30 uur tot en met 17.00 uur en heeft een kantoor in Huize Erica.