Onze patiëntenkamers

Alle patiënten hebben een eigen verblijfskamer op de afdeling, die voorzien is van meubilair en sanitair. Soms hebben zij een andere ruimte nodig. Bijvoorbeeld om even tot rust te komen bij te veel spanningen. Maar het kan ook gebeuren dat patiënten gedwongen in een speciale kamer worden geplaatst als bescherming tegen zichzelf of anderen.

Mensen met psychiatrische klachten kunnen soms angstige momenten hebben of agressief gedrag vertonen.  Ons doel is om ze dan zoveel mogelijk tot rust te laten komen en te zorgen dat het voor de patiënt, medepatiënten en medewerkers veilig is en blijft. In het signaleringsplan maken begeleiders afspraken met patiënten over welke interventies nodig zijn om te voorkomen dat ze onveilig gedrag gaan vertonen. Tijdelijke plaatsing in een andere soort patiëntenkamer kan zo’n interventie zijn.

De zorg- en beveiligingsbehoeften van patiënten kunnen wisselen. De verschillende patiëntenkamers passen daarbij.

Zorg en beveiliging op maat

Als patiënten zich angstig, onrustig of boos voelen kunnen zij vrijwillig en tijdelijk in een comfortroom verblijven. Dat is een prikkelvriendelijk ingerichte kamer op de behandelafdeling. Zo kunnen een crisis en dwangmaatregelen worden voorkomen.

Is er toch een crisis? En vormt een patiënt een gevaar voor zichzelf of anderen, of verstoort deze de orde op de afdeling, dan kan een patiënt in een Extra Beveiligde Kamer worden geplaatst. Dit is een vorm van vrijheidsbeperking en is daarom aan strenge regels gebonden.

Als uiterste middel en bij zeer gewelddadig gedrag tegen zichzelf, anderen of spullen, kan de patiënt tijdelijk in de separeerkamer worden geplaatst. Het doel is de crisis op te lossen en te zorgen dat de patiënt zo snel mogelijk terug kan naar een minder beveiligde kamer of naar de verblijfskamer op de afdeling.