Extra beveiligde kamer

Als een patiënt een gevaar is voor zichzelf of een ander of als de patiënt de orde verstoort op de afdeling, dan kan deze in een extra beveiligde kamer (EBK) worden geplaatst. Deze dwangmaatregel wordt alleen genomen als er geen andere interventie mogelijk is. En duurt zo kort mogelijk.

De deur van de EBK is gesloten en kan niet van binnenuit worden geopend. In het kantoor naast de EBK kan een medewerker werken en nabijheid bieden aan de patiënt in de EBK.

In de extra beveiligde kamer zijn alleen zachte materialen aanwezig, zodat het er veilig is voor de patiënt en de omgeving.

Ondersteuning beveiliging

Bij plaatsing in de EBK maakt het behandelteam een plan waarin staat wat er nodig is om de patiënt te laten terugkeren naar de verblijfskamer op de afdeling.

Sociotherapeuten bezoeken de patiënt meerdere keren per dag en maken steeds een inschatting van de veiligheid. Een Medewerker Geïntegreerde Beveiliging kan de sociotherapeut ondersteunen bij de begeleiding van de patiënt. Bijvoorbeeld als de patiënt agressief gedrag vertoont. Deze medewerkers zijn getraind in het fysiek de-escaleren van en ingrijpen bij een risicovolle situatie.

Ook ziet een psychiater dagelijks de patiënt. Samen met het behandelteam maakt de psychiater steeds een inschatting of de EBK-plaatsing nog nodig is. De psychiater kan ook besluiten dat cameratoezicht nodig is in de EBK. Bijvoorbeeld als het risico bestaat dat de patiënt zichzelf iets aandoet.

Inrichting EBK

In de EBK zijn alleen zachte materialen aanwezig, zodat het er veilig is voor de patiënt en de omgeving. In de kamer is een zitelement aanwezig en een brandvrij matras. Eventueel draagt de patiënt kleding die niet te scheuren is.

Via een multifunctioneel beeldscherm kan de patiënt zelf licht en temperatuur regelen in de kamer. De sanitaire voorzieningen bevinden zich in een andere ruimte, zodat deze privacy heeft bij toiletbezoek en douchen. Een medewerker begeleidt de patiënt elke dag naar een eigen afgesloten buitenruimte voor frisse lucht. Via een intercom kan de patiënt altijd contact hebben met een medewerker.

Dwangmaatregel

Het verblijf in een EBK is een dwangmaatregel. De patiënt krijgt altijd een beschikking waarin de reden van plaatsing wordt uitgelegd. Als de patiënt het niet eens is met de plaatsing, kan deze daarover een klacht indienen bij de klachtencommissie. Soms vragen patiënten zelf om plaatsing in een EBK, omdat ze bang zijn voor hun eigen veiligheid.

  • Beeld: ©CTP Veldzicht