Huize de Beuk

‘De Beuk’, aan de westelijke zijde van de Ommerweg, is in de 19e eeuw gebouwd als herberg voor gasten die de Ommerschans bezochten. Nu biedt Huize de Beuk plaats aan asielzoekers en vreemdelingen die in hun behandeling toe zijn aan een volgende fase, namelijk zelfredzaamheid en het werken aan re-integratie.

Jarenlang stond naast dit huis een reusachtige beuk, vrouw Ab genoemd. De boom nam een dominante plaats in Balkbrug in. Hieraan ontleent het huis zijn naam.

Huize de Beuk biedt plaats aan asielzoekers en vreemdelingen die psychiatrische zorg en begeleiding nodig hebben. Daarbij gaat het om mensen die al een tijd zijn behandeld binnen Veldzicht. Wanneer zij stabiel zijn, goed bekend zijn en goed reageren op de juiste medicatie kunnen zij werken aan een volgende fase, namelijk de zelfredzaamheid en re-integratie. De vrijheid om te bewegen, bijvoorbeeld een boodschap doen of een bezoek brengen aan familie wordt steeds groter. Sommige bewoners van Huize de Beuk hebben meegedaan bij een plaatselijke sportclub.

In Huize de Beuk zit ook het centrale meldpunt voor Veldzicht. Wie Veldzicht belt omdat er mogelijk patiënten van Veldzicht betrokken zijn bij situaties in het dorp, dan gaat de telefoon over in Huize de Beuk.

Wanneer asielzoekers en vreemdelingen stabiel zijn, goed bekend zijn en goed reageren op de juiste medicatie kunnen zij in De Beuk werken aan zelfredzaamheid en re-integratie.

Bezoekers, regenten en oude lieden

Huize de Beuk hoorde vroeger bij bedelaarskolonie de Ommerschans. Uit ‘Bedrijvigheid rond Brug en Schut’ halen we het volgende: ‘De heer Kruizinga brak in 1819 het verdedigingswerk ‘de Ommerschans’ gedeeltelijk af en bouwde daar een onderkomen voor bedelaars. Het was toen Kruizinga’s herberg (‘De Beuk’) waar gasten, die onder meer de Ommerschans bezochten, onderdak vonden. Ook heeft hier aanvankelijk de eerste raad van de gemeente Avereest vergaderd. Na de dood van Kruizinga (1837) is het huis verkocht aan de Maatschappij van Weldadigheid als vergaderplaats voor de regenten van de kolonie. Daarom werd het pand ooit het Regentenhuis genoemd; de laan erachter heette de Regentenlaan. In december 1999 is de Regentenlaan op dit stuk weer in ere hersteld.’

Na de Tweede Wereldoorlog woonden de bejaarden van het Rijksasiel, de vijftigplussers, in het Regentenhuis. Het kreeg toen de naam: Oude Lieden huis. Vanaf 1966 verbleven er ook jongere verpleegden en veranderde de naam in Huize de Beuk. In de tijd dat Veldzicht een forensisch psychiatrisch ziekenhuis was verbleven er in Huize de Beuk tbs’ers die toe waren aan vrijheden buiten de hekken.

Huize de Beuk

Ommerweg 5, 7707 AS Balkbrug 088 074 30 75