Over Veldzicht

Veldzicht biedt een beschermde omgeving voor het behandelen van mensen met (acute) complexe psychiatrische problemen. Zo helpen we hen zoveel mogelijk vaardig en veilig naar een passende plek in Nederland of in het land van herkomst.

De patiënten van Veldzicht hebben vaak een migratieachtergrond of een andere nationaliteit dan de Nederlandse. Door transcultureel te werken, stemmen we onze zorg af op de vraag van deze patiënten.

Met een respectvolle en humane behandeling en bejegening, werken we met patiënten aan het versterken van hun veerkracht. Dat doen we door de symptomen en klachten te verminderen, waardoor de patiënt kan leven en omgaan met de psychiatrische problemen. Daarnaast zorgt de behandeling voor het verkleinen van risico’s dat de patiënt zichzelf of anderen wat aan doet. Dat kan gaan om het verminderen van agressie of depressie. Of om risico’s op herhaling van het delict te verkleinen.

Het toekomstperspectief van de patiënt staat centraal in de behandeling, of dat nu een vervolgvoorziening is in Nederland of daarbuiten. Patiënten leren vorm te geven aan het leven van alledag en aan het samenleven met anderen. Met een ondersteunende, uitnodigende en responsieve omgang versterken we de patiënt.

Directie

De algemeen directeur en de directeur Behandeling vormen samen de directie van CTP Veldzicht. De directie valt onder directe leiding van de directeur van de Divisie Forensische Zorg / Justitiële Jeugdinrichtingen van DJI.

Beeld: ©CTP Veldzicht

Drs. Hanny van Geffen

Algemeen directeur

Beeld: ©CTP Veldzicht

Drs. Maaike Philippi

Directeur Behandeling