Voor omwonenden

U woont in de buurt van CTP Veldzicht. Hier vindt u informatie over waar u terecht kunt met vragen over het centrum en waar u eventuele overlast van een patiënt kunt melden.

Overlast of incident melden

Heeft u overlast of is er een incident waarbij (vermoedelijk) een patiënt van Veldzicht is betrokken?

U kunt 24/7 bellen naar Huize de Beuk aan de Ommerweg 5: 088 074 30 75.
In noodsituaties belt u altijd eerst 112.

Overlegpartner Plaatselijk Belang Balkbrug

Vanuit Plaatselijk Belang Balkbrug (PBB) zijn er 2 contactpersonen voor Veldzicht. Zij behartigen de belangen van omwonenden, vervullen een klankbordfunctie voor de directie en zorgen voor informatie-uitwisseling tussen Veldzicht en de omwonenden.

Twee keer per jaar  is er overleg  tussen PBB en Veldzicht. Het gaat dan om het reilen en zeilen binnen Veldzicht, over eventuele overlast die bewoners ervaren van onze patiënten, maar ook over hoe onze patiënten kunnen deelnemen aan lokale initiatieven, kerkbezoek en sporten.

PBB helpt ook met de organisatie van open dagen van Veldzicht.

Voorvalregistratie

Op verzoek van omwonenden melden we op de website voorvallen in het dorp en de regio Balkbrug met (vermoedelijke) patiënten van Veldzicht.