GGZ-intensievezorgpatiënten

Sommige patiënten in de reguliere geestelijke gezondheidszorg brengen met hun gedrag de veiligheid van andere patiënten, medewerkers of zichzelf in gevaar. In Veldzicht zijn behandeling en beveiliging geïntegreerd . Onze behandelaars kunnen daardoor de vastgelopen behandeling bij deze patiënten sneller doorbreken.

Patiënten in de reguliere ggz kunnen vrijwillig worden opgenomen in Veldzicht of verplichte zorg krijgen volgens de Wet verplichte ggz (Wvggz).

Vrijwillige zorg

De medisch specialist van de ggz-instelling kan een patiënt aanmelden via de Aanmeldcoördinatoren.

Verplichte zorg

De patiënt kan ook in Veldzicht worden geplaatst door:
•    Een zorgmachtiging via de rechter
•    Een crisismaatregel via de burgemeester (bij spoed)

In een gestructureerde, betrouwbare en beveiligde omgeving stabiliseren we de patiënt, zodat deze de behandeling kan voortzetten in een minder beveiligde omgeving.

De behandeling in Veldzicht richt zich vooral op het verminderen van risico’s voor de patiënt zelf en de omgeving, zodat de patiënt weer behandeld kan worden in de ggz-instelling. De regie over de behandeling blijft bij de ggz-instelling waar de patiënt vandaan komt.

Als het past in de behandeling en de risico’s zijn aanvaardbaar, kan de patiënt op verlof gaan.

In het kort

Aantal plaatsen voor GGZ-intensievezorgpatiënten 13
Gemiddelde behandelduur Tussen september 2018 en eind 2021 verbleef een patiënt gemiddeld 177 dagen in de kliniek.
Opname zorgmachtiging, crisismaatregel of vrijwillig
Behandelafdelingen West 5, West 7 en West 8