Voor wie

Patiënten met complexe psychiatrische problemen krijgen bij Veldzicht intensieve zorg. Veel patiënten hebben een migratieachtergrond. Door hun problemen vormen ze een ernstig gevaar voor zichzelf of hun omgeving. Daarom krijgen zij zorg in een beveiligde en beschermde omgeving. Zo zoeken we samen naar een toekomstperspectief: in Nederland of in het land van herkomst.

Verschillende zorg en beveiliging

Op welke afdeling patiënten verblijven hangt af van verschillende zaken:
•     hun recht om in Nederland te mogen blijven.
•     of de rechter ze een straf of maatregel heeft opgelegd.
•     welke beveiliging en zorg ze nodig hebben.

De verschillende groepen patiënten worden streng van elkaar gescheiden.

Intensieve zorg in een beveiligde omgeving

Hoge beveiliging

GGZ-intensievezorgpatiënten, ongedocumenteerden, vreemdelingen in bewaring, asielzoekers en de overige forensischezorgpatiënten verblijven op afdelingen met beveiligingsniveau 3. Dat betekent dat zij binnen de beveiligde omgeving beperkte mogelijkheden hebben om te gaan waar zij willen. Wanneer hun situatie het toelaat gaan de meeste van deze patiënten op verlof. Zo kunnen ze wennen aan meer vrijheid. En zich voorbereiden op terugkeer naar een asielzoekerscentrum, een GGZ-instelling of het land van herkomst.

Zeer hoge beveiliging

Tbs-patiënten en vreemdelingen in het strafrecht verblijven op afdelingen met een zeer hoog (dubbel) beveiligingsniveau: beveiligingsniveau 4. Sommige tbs-patiënten kunnen op verlof gaan.