Vreemdelingen in bewaring

Migranten die niet (meer) in Nederland mogen verblijven moeten het land verlaten. Doen ze dat niet uit zichzelf en houden ze zich niet aan maatregelen, dan kunnen ze als uiterste maatregel in een detentiecentrum in bewaring worden gesteld. Als verblijf in een detentiecentrum vanwege een psychiatrische stoornis niet mogelijk is, behandelt Veldzicht deze vreemdelingen in bewaring.

Het Psycho-Medisch Overleg (PMO) van het detentiecentrum kan een advies opstellen om de vreemdeling te behandelen in Veldzicht. Het PMO bestaat uit psychiaters, psychologen, artsen en verpleegkundigen. De Divisie Individuele Zaken van het ministerie van Justitie en Veiligheid besluit over een eventuele plaatsing in Veldzicht.

Na behandeling gaat de vreemdeling terug naar het detentiecentrum om zich verder voor te bereiden op vertrek uit Nederland.

Vertrek uit Nederland

Vreemdelingenbewaring is bedoeld om de migrant beschikbaar te houden voor terugkeer naar het land van herkomst. In het detentiecentrum bereidt de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) hen zo goed mogelijk voor op vertrek uit Nederland.

De behandeling in Veldzicht is er dan ook op gericht om de psychiatrische problemen hanteerbaar te maken voor de patiënt. Als dat het geval is gaat de migrant terug naar het detentiecentrum.

Deze migranten hebben geen strafbaar feit gepleegd.  Daarom hebben zij binnen de beveiligde ruimten zo veel mogelijk bewegingsvrijheid. Op verlof gaan de vreemdelingen in bewaring niet, omdat ze niet in Nederland mogen blijven.

In het kort

Aantal plaatsen voor vreemdelingen in bewaring 4
Opnametitel in het kader van de Vreemdelingenwet artikel 6 of 59
Behandelafdelingen West 3 en West 4