Het verhaal van Christian

Christian (32) kwam acht jaar geleden van Roemenië naar Nederland met een werkvisum. Hij werkte onder andere als cnc-frezer in de metaalbewerking. Na vijf jaar werd hij dakloos en leeft sindsdien verward op straat. Op enig moment is Christian door de politie naar het detentiecentrum in Rotterdam gebracht voor terugkeer naar Roemenië. Maar vanwege zijn onvoorspelbare gedrag en vermoedens van psychoses is hij overgeplaatst naar Veldzicht voor diagnose en stabilisatie.

Christian leeft in een andere realiteit (een waan) van waaruit hij de wereld ziet en beleeft. Zo is hij ervan overtuigd dat hij in militaire training is voor de kerk en dat hij een kunstopleiding volgt. Vanwege zijn zwerversbestaan en verblijf op straat zonder geldig verblijfsdocument werd hij meerdere keren door de politie gecontroleerd. Deze zeiden hem dat hij terug moest gaan naar Roemenië. Op enig moment verbleef Christian in de daklozenopvang. Van daaruit is hij door de politie naar het detentiecentrum gebracht. Hij heeft geen recht om in Nederland te verblijven en moet terugkeren naar Roemenië.

In het detentiecentrum verzorgt Christian zichzelf heel slecht, is verbaal agressief en heeft grootsheidswanen. Dit maakt het moeilijk om contact met hem te maken en om hem te begeleiden voor zijn terugkeer naar het land van herkomst. De psychiater beoordeelt dat zijn onvoorspelbare gedrag een gevaar vormt voor zichzelf en anderen. Hij wordt overgeplaatst naar Veldzicht om behandeld te worden voor zijn psychotische problemen. Vanwege onder andere zijn drugsgebruik waarmee hij al op jonge leeftijd in Roemenië startte, ontwikkelde hij deze psychoses. Met onder andere (dwang)medicatie verdwenen zijn waanbeelden langzaam naar de achtergrond. Door de rust en structuur op de afdeling kon hij stabiliseren en stukje bij beetje weer in contact komen met zijn omgeving. Na zes maanden behandeling is Christian gerepatrieerd naar Roemenië.

Rosita, persoonlijk begeleider Christian

Christian kwam op onze afdeling binnen als een boze en verwarde man. Door de behandeling zijn de wanen niet volledig verdwenen, maar zijn ze nu wel hanteerbaar voor hem. Hij kan weer beter voor zichzelf zorgen en contact maken. Zo is hij voldoende vaardig om terug te keren naar zijn land van herkomst.

Björn, behandelaar Christian

Door een vertrouwensrelatie met Christian op te bouwen, hem in te stellen op medicatie, structuur en ondersteuning te bieden en hem ziektebesef en persoonlijke hygiëne bij te brengen, voert zijn psychose in mindere mate regie over zijn denken en gedrag. Hij kan weer adequaat spreken en denken over zijn toekomstplannen en terugkeer naar Roemenië. Maar zonder medicatie, ondersteuning en zorg bestaat er een groot risico op een verdieping van zijn psychose en totale achteruitgang. Daarom is er contact gelegd met een medisch professional in Roemenië die Christian bij aankomst direct beoordeelt.

Samenwerking

Een vertrek naar het land van herkomst geven we zorgvuldig vorm met meerdere partijen in Nederland en daarbuiten.  Om voor Christian een veilige terugkeer naar het land van herkomst mogelijk te maken, is parallel aan de behandeling onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor nazorg in Roemenië. Er is contact gelegd met een medisch professional in Roemenië, waardoor terugkeer uiteindelijk is uitgevoerd. Verder werkten we samen met de Immigratie- en Naturalisatiedienst en Dienst Terugkeer en Vertrek. Zij leggen contact met de Roemeense autoriteiten voor het overnemen van personen die niet meer in Nederland mogen blijven en voor een reisdocument.

Dit verhaal is waargebeurd. Enkele details zijn aangepast om herkenning te voorkomen en om de privacy van de patient te bewaken.