Overige forensischezorgpatiënten

Forensische zorg wordt opgelegd aan personen met een psychische of psychiatrische stoornis die (mede daardoor) een misdrijf hebben gepleegd. Als het risico hoog is dat iemand opnieuw een strafbaar feit pleegt, kan een rechter die persoon verplichte zorg opleggen als onderdeel van een straf en/of maatregel.

De zwaarste vorm van forensische zorg is tbs met dwangverpleging. Alle andere vormen heten overige forensische zorg.

De rechter baseert zich bij het vonnis op adviezen over de zorgbehoefte en de beveiligingsnoodzaak van de verdachte. Bijvoorbeeld van de reclassering of het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP).

De Divisie Individuele Zaken (DIZ) van de Dienst Justitiële Inrichtingen meldt de patiënt aan bij de best passende instelling.

Patiënten op een veilige en verantwoorde manier begeleiden naar terugkeer in de samenleving of een minder beveiligde omgeving.

Verminderen risico's op herhaling

De behandeling van overige forensischezorgpatiënten richt zich in de eerste plaats op het verminderen van risico’s voor herhaling van een misdrijf. De patiënt volgt onder andere therapie voor gedragsverandering, heeft een invulling van de dag met scholing, werk en vrijetijdsbesteding en oefent geleerde vaardigheden op de verblijfsgroep.

De patiënten die forensische zorg als voorwaarde hebben gekregen, kunnen op verlof gaan. De geleerde vaardigheden kunnen ze dan in de praktijk brengen. De patiënt gaat alleen op verlof als het past binnen de behandeling en er geen direct risico bestaat voor een delict.

In het kort
Aantal plaatsen 24
Gemiddelde behandelduur Tussen september 2018 en eind 2021 verbleef een patiënt gemiddeld 309 dagen in de kliniek.
Opnametitels voorwaardelijke veroordeling (art. 14a WvSr), plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders (art. 38 WvSr), strafrechtelijke machtiging (art. 37 jo 30 WvSr), schorsing voorlopige hechtenis met voorwaarden (art. 80 WvSr), tbs met dwangverpleging (art. 37a jo 37b WvSr), tbs met voorwaarden (art. 38a WvSr), voorwaardelijke invrijheidsstelling met bijzondere voorwaarden (art. 15a WvSr) of interne overplaatsing naar penitentiair psychiatrisch centrum (art. 15 Pbw)
Behandelafdelingen West 5, West 7 en West 8

Meer weten over forensische zorg?

Op de website Forensische zorg vindt u uitgebreide informatie over de forensische zorg in de praktijk.