Tbs-patiënten

Veldzicht behandelt reguliere tbs-patiënten, vreemdelingen met tbs en tbs-patiënten die intensieve zorg nodig hebben.

De tbs-maatregel (terbeschikkingstelling) wordt opgelegd aan mensen met psychiatrische problemen, die (mede) daardoor een ernstig strafbaar feit hebben gepleegd. De tbs-behandeling verkleint de kans dat de patiënt dat opnieuw doet.

De Dienst Justitiële Inrichtingen plaatst tbs-patiënten met dwangverpleging in de instelling die het dichtst bij de woonplaats van de patiënt ligt. Dat is anders als de patiënt gespecialiseerde behandeling nodig heeft. Zo is Veldzicht gespecialiseerd in de behandeling van vreemdelingen met een tbs-maatregel. Ook tbs-gestelden die in de groepsgerichte aanpak van een reguliere tbs-kliniek ontwrichtend gedrag vertonen en daarmee de behandeling van zichzelf en andere patiënten belemmeren, kunnen bij Veldzicht intensieve, individuele zorg en beveiliging krijgen.

Tbs-patiënten met zorg laten terugkeren naar het land van herkomst of een reguliere tbs-kliniek.

Gedragsverandering en vaardigheden oefenen

De behandeling van tbs-patiënten bestaat onder andere uit therapie voor gedragsverandering, dagbesteding (scholing, werk, vrijetijdsbesteding) en het oefenen van vaardigheden die ze tijdens therapie leren op de verblijfsgroep. De meeste patiënten krijgen medicatie om hun stoornis te verminderen of als ondersteuning bij het omgaan met die stoornis.

Voor reguliere tbs-patiënten is op enig moment verlof een belangrijk onderdeel van de behandeling. De patiënt kan dan de geleerde vaardigheden in de praktijk brengen. Een patiënt krijgt pas toestemming voor verlof als er geen direct risico bestaat voor een delict en als het past binnen de behandeling.

Bij vreemdelingen met tbs ligt de focus op terugkeer naar het land van herkomst. Vanwege het delict hebben deze patiënten geen verblijfsrecht (meer) in Nederland. Zij gaan daarom nooit op verlof.

Met de behandeling van intensievezorg-tbs-patiënten wordt toegewerkt naar verblijf in een reguliere tbs-kliniek. De meeste intensievezorg-tbs-patiënten starten pas met een verloftraject als ze weer in een reguliere tbs-kliniek verblijven.

In het kort

Reguliere tbs-patiënten

Aantal plaatsen 10
Opnametitel tbs met dwangverpleging (art. 37a jo 37b Wetboek van Strafrecht)
Behandelafdelingen Zuid 1 en Huize Loena

Vreemdelingen met tbs

Aantal plaatsen 40
Opnametitel tbs met dwangverpleging (art. 37a jo 37b Wetboek van Strafrecht)
Behandelafdelingen Parterre, Noord 1, Noord 2 en Noord 3

Intensievezorg-tbs-patiënten

Aantal plaatsen 15
Opnametitel tbs met dwangverpleging (art. 37a jo 37b Wetboek van Strafrecht)
Behandelafdelingen ICU-A, ICU-B en ICU-C

Meer weten over de tbs-maatregel?

Op de website TBS Nederland vindt u uitgebreide informatie over de maatregel terbeschikkingstelling (tbs), hoe de tbs-behandeling gaat en op welke manier de veiligheid van de patiënt en de samenleving wordt bewaakt.