Een kijkje op de behandelafdeling voor tbs-patiënten

De afdelingen voor tbs-patiënten zijn onderverdeeld naar reguliere tbs-patiënten, tbs-intensievezorgpatiënten en vreemdelingen met tbs. Elk van die afdelingen heeft een aantal groepen patiënten die verschillen in de mate van zorg en beveiliging die ze nodig hebben. En in de soorten stoornissen waar patiënten mee te maken hebben. Zo zijn er groepen voor patiënten met psychotische problematiek en groepen voor patiënten met persoonlijkheidsproblematiek.

Over de patiënten op deze afdeling

Vreemdelingen met tbs
Deze patiënten kennen complexe problematiek, zoals psychiatrische stoornissen en/of persoonlijkheidsstoornissen. Vanwege die stoornissen heeft de rechter ze verminderd of volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard en tbs opgelegd. De behandeling is gericht op het verkleinen van de kans dat ze nog eens een misdrijf plegen. Wanneer het verantwoord is, vindt terugkeer naar het land van herkomst. Daarbij wordt geregeld dat een zorginstantie of familie zich om de patiënt bekommeren Dit is een ingewikkeld en tijdrovend proces, vooral omdat de organisatie en de kwaliteit van de zorg in andere landen anders zijn dan in Nederland.

Tbs-intensievezorgpatiënten
Deze patiënten hebben vaak ernstige psychiatrische - en persoonlijkheidsproblemen. Een groot aantal patiënten heeft daarnaast een verstandelijke beperking. Ook zijn er patiënten die ernstig ontregeld zijn. De individuele behandeling richt zich op afname van het directe gevaar, stabilisatie en functioneren in een reguliere tbs-kliniek.

Tbs-patiënten
Bij tbs-patiënten spelen meestal psychotische stoornissen. Vaak is er ook sprake van misbruik van drugs en/of alcohol. De behandeling is risicogericht. Dat betekent dat de patiënt werkt aan het verminderen van het gevaar op herhaling van het delict. Het uiteindelijke doel van de behandeling is dat de patiënt op een veilige en verantwoorde manier terugkeert in de maatschappij. Met een vaste woonplaats, werk, een opleiding of andere dagbesteding en een sociaal netwerk.

“Je hebt hier te maken met patiënten die psychotisch zijn of persoonlijkheidsproblematiek hebben en die vaak tegen hun wil behandeld worden. Het is dan ook belangrijk dat je voldoening kunt halen uit kleine successen en deze ook kunt zien. En dat je open durft te zijn naar je collega's, bijvoorbeeld wanneer je een slechte dag hebt of als je ergens tegenop ziet. Zo kun je als team samen de forensische scherpte bewaken.”

Leonie (31 jaar)

Werken op deze afdeling

Functies en diensttijden op de afdeling ICU-B
Functies
Diensttijden voor de sociotherapeuten Maandag tot en met vrijdag
07.00 - 15.00 uur
14.00 - 22.00 uur

Zaterdag en zondag
10.30 - 19.30 uur
  • Beeld: ©CTP Veldzicht

    Wanneer een patiënt een potentieel gevaarlijk product in bruikleen heeft, dan plaatst de begeleider een magneet op de deur van de patiënt zijn kamer. Zo weet iedereen zien waarmee rekening te houden bij het benaderen van de patiënt.