Ongedocumenteerden

Ongedocumenteerden zijn migranten die geen geldige verblijfsvergunning (meer) hebben. Hebben zij zeer ernstige psychiatrische problemen waardoor ze overlast veroorzaken op straat of in een voorziening? Of zijn ze een gevaar zijn voor zichzelf of anderen? Dan kunnen zij – vrijwillig of verplicht - voor behandeling worden opgenomen in Veldzicht.

Ongedocumenteerden met psychiatrische problematiek kunnen vrijwillig worden opgenomen in Veldzicht of verplichte zorg krijgen volgens de Wet verplichte ggz (Wvggz).

Vrijwillige zorg

Via het Medisch Opvangproject Ongedocumenteerden en de Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen (LVV) kunnen ongedocumenteerde migranten worden aangemeld voor behandeling in Veldzicht. Neem daarvoor contact op met de Aanmeldcoördinatoren.

Verplichte zorg

Als vrijwillige zorg onvoldoende helpt om het ernstig gevaar voor zichzelf of anderen te verminderen, dan kan verplichte zorg worden opgelegd:
•    Een zorgmachtiging via de rechter
•    Een crisismaatregel via de burgemeester (bij spoed)

Ambulant Transcultureel Team

Veldzicht biedt ook bij voorzieningen voor ongedocumenteerden psychiatrische zorg. Vroegtijdig om opname te voorkomen of als nazorg. Bekijk meer informatie over en aanmelden bij het Ambulant Transcultureel Team.

Begeleiden en stabiliseren naar een duurzame oplossing voor de psychosociale situatie én de illegaliteit.

Duurzame oplossing

De behandeling is erop gericht om de psychiatrische problemen van ongedocumenteerden te stabiliseren. En daarnaast te zoeken naar een duurzame oplossing voor deze kwetsbare mensen zodat ze niet op straat hoeven te leven. Dat kan zijn een terugkeer naar het land van herkomst. Of een legaal verblijf in Nederland. Als de behandeling het toelaat, kunnen ongedocumenteerden op verlof gaan.

In het kort

Aantal plaatsen ongedocumenteerden 9
Opnametitels zorgmachtiging, crisismaatregel of vrijwillig
Behandelafdelingen West 3, West 4, Huize de Beuk en Huize Loena