Een kijkje op de behandelafdeling voor ongedocumenteerden

Ongedocumenteerden starten meestal op de opnameafdeling, omdat er sprake is van een (dreigende) crisis en daarmee behoefte aan intensieve zorg. Wanneer de patiënt is gestabiliseerd, gaat deze naar een afdeling met minder intensieve zorg.

Beeld: ©CTP Veldzicht
De huiskamer op afdeling West 6.

Over de patiënten op deze afdeling

Ongedocumenteerden zijn onder andere migranten van wie de vergunning is verlopen, uitgeprocedeerde asielzoekers of slachtoffers van mensenhandel die geen aangifte durven doen. Door het illegale bestaan in Nederland en/of het verblijf op straat kunnen psychische en psychiatrische problemen ontstaan of verergeren.

Psychotische stoornissen komen het meest voor bij deze patiënten. Dit vaak in combinatie met verslavingsproblematiek.

“Het is erg interessant om steeds de drijfveer achter bepaald gedrag van een patiënt te onderzoeken en daarbij buiten je eigen culturele referentiekader te kijken.”

Sharon (30)

Werken op deze afdeling

Functies en diensttijden op afdeling West 6
Functies
Diensttijden voor sociotherapeuten

Dagelijks
07.00 - 15.00 uur
14.00 - 22.00 uur

  • Beeld: ©CTP Veldzicht

    De buitenruimte voor patiënten van afdelingen West 5 en West 6.