Asielzoekers

Sommige asielzoekers kunnen niet langer verblijven in een locatie van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Door ernstige psychische of psychiatrische problemen geven ze overlast of zijn ze een gevaar voor zichzelf en anderen. In Veldzicht kunnen zij vrijwillig of onvrijwillig gespecialiseerde behandeling krijgen.

Asielzoekers kunnen vrijwillig worden opgenomen in Veldzicht of verplichte zorg krijgen volgens de Wet verplichte ggz (Wvggz).

Vrijwillige zorg

De huisarts van de COA-locatie (Gezondheidszorg Asielzoekers) kan een asielzoeker aanmelden voor behandeling bij Veldzicht. Deze kan daarvoor contact opnemen met de Aanmeldcoördinatoren. Het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP) wordt in deze gevallen om een indicatie gevaagd voor de geestelijke toestand van de asielzoeker.

Verplichte zorg

Als vrijwillige zorg onvoldoende helpt om het ernstig gevaar voor zichzelf of anderen te verminderen, dan kan een asielzoeker verplichte zorg worden opgelegd:
•    Een zorgmachtiging via de rechter
•    Een crisismaatregel via de burgemeester (bij spoed)

Ambulant transcultureel team (Att)

Veldzicht biedt ook ambulante zorg aan psychiatrische asielzoekers. Vroegtijdig om opname te voorkomen of als nazorg. Bekijk meer informatie over en aanmelden bij Ambulant Transcultureel Team.

Bij een stabiele gemoedstoestand keert de asielzoeker terug naar een opvanglocatie van het COA.

Terugkeer naar asielopvang

De behandeling is erop gericht om de psychiatrische problemen van asielzoekers te verminderen. En om de asielzoeker te leren daar mee om te gaan. Het doel van de behandeling is dat de asielzoeker weer kan verblijven in een COA-locatie.

Asielzoekers die tijdens de behandeling een meer stabiele gemoedstoestand laten zien, kunnen overdag op verlof gaan: een rondje fietsen of boodschappen doen. Zo bereiden ze zich stap voor stap voor op terugkeer naar de asielopvang. Sommige asielzoekers verblijven in Huize de Beuk om te wennen aan het dagelijkse leven.

In het kort

Aantal plaatsen voor asielzoekers 35
Gemiddelde behandelduur  Tussen september 2018 en eind 2021 verbleef een patiënt gemiddeld 162 dagen in de kliniek.
Opnametitels zorgmachtiging, crisismaatregel of vrijwillig
Behandelafdelingen West 3, West 4, West 6 en Huize de Beuk