Het verhaal van Achmed

Achmed (23) vluchtte uit zijn geboorteland Afghanistan toen hij 13 jaar was. Hij dreigde vermoord te worden omdat hij seks met een man had gehad in een moskee. Met een vriend probeerde hij via Turkije en Griekenland familie in Noorwegen te bereiken. Zijn reis eindigde in Nederland, waar hij als alleenstaande minderjarige vreemdeling (amv) werd geregistreerd.

Vanwege zijn zorgelijke en ook agressief gedrag was het AZC geen goede plaats voor hem. Hij heeft in een pleeggezin en beschermde woongroepen gewoond. Sinds hij meerderjarig is, woont Achmed weer in een asielzoekerscentrum. Nadat hij daar opnieuw agressief en psychotisch gedrag vertoonde is Achmed 5 jaar geleden opgenomen in Veldzicht. Hij kreeg eerst een verblijfsvergunning op medische gronden; Afghanistan kan hem niet de zorg bieden die hij nodig heeft. Ondertussen heeft Achmed een verblijfsvergunning gekregen voor 5 jaar.

Als een kind van 7 jaar

Het blijkt dat van Achmed vaak meer is gevraagd dan hij aan kan. Zijn sociale ontwikkeling is gelijk aan een kind van 7 jaar. Zijn emotionele ontwikkeling is gelijk aan een kind van ongeveer 6 tot 18 maanden. De structuur van het wonen in Veldzicht, de begeleiding en de behandelingen voor posttraumatische stressstoornis (PTSS) en drugsmisbruik hebben zijn gedrag verbeterd. Toch is het al twee keer mis gegaan bij het oefenen met terugkeer naar de maatschappij. Daar liggen drugs- en alcoholmisbruik op de loer. Bovendien schatten mensen hem ‘te hoog’ in, waardoor hij overvraagd wordt en ondergesneeuwd raakt. Met agressief gedrag van Achmed tot gevolg.

Annelies, behandelaar Achmed

Ik heb Achmed leren kennen in de periode dat het niet goed met hem ging. Hij was heel aanhankelijk, vertoonde klampgedrag en onder spanning kreeg hij driftbuien en eiste als een kind directe behoeftebevrediging. Dat gedrag is veranderd. Wat nu overblijft is een jonge man die ogenschijnlijk sterk overkomt, maar zeer kwetsbaar is en de wereld niet overziet. Hierbij overschat hij zijn eigen kunnen. We richten onze begeleiding op het doorstromen naar een passende vervolgplek.

Samenwerking

In deze case werkten behandelaars samen met het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) aan nieuw perspectief voor de behandeling van het probleemgedrag van Achmed. Via methoden van het CCE is aan het licht gekomen op welke leeftijden Achmed daadwerkelijk functioneert. Daarmee is er een passende begeleiding tot stand gekomen. Ook was het makkelijker om Achmed te begrijpen en aansluiting te vinden bij zijn belevingswereld.

Melissa, persoonlijk begeleider van Achmed

Achmed doet het nu goed. We hebben uiteindelijk een benaderingswijze gevonden die aanslaat. Ook heeft hij passendere medicatie. Dit met dank aan de betrokkenheid van verschillende afdelingen, psychiaters en hoofdbehandelaren. Daardoor kan hij op verlof naar Balkbrug en in de regio. Er is ondertussen een vervolgplek gevonden voor Achmed, maar die is nog in aanbouw. Tot dat Achmed zijn vervolgplek klaar is, blijft hij bij ons op de afdeling en begeleiden wij hem bij zijn dagelijkse activiteiten.

Dit verhaal is waargebeurd. Enkele details zijn aangepast om herkenning door slachtoffers te voorkomen en om de privacy van de patient te bewaken.